BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia
Incomes and Poverty Among Population of the United States - Chosen Issues
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 131-139, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Dochody, Wykluczenie społeczne, Ubóstwo
Income, Social exclusion, Poverty
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację dochodową mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz jej wpływ na wielkość ubóstwa. Omówiono średnie dochody w gospodarstwach domowych w latach 1967-2006 oraz ich zróżnicowanie w zależności od płci oraz wieku, a także koncentrację dochodów w grupach kwintylowych. Przedstawiono progi ubóstwa stosowane przez Census Bureau oraz wielkość i stopę ubóstwa w latach 1959-2006. Omówiono również wielkość ubóstwa w zależności od wieku. (abstrakt oryginalny)

The income situation of the United States population and its influence on poverty size were presented in the article. The average incomes in households between 1967 and 2006 and their diversity according to gender and age as well as concentration of incomes in quintile groups were discussed. The poverty thresholds used by Census Bureau as well as size and poverty rate between 1959 and 2006 were presented. The poverty size according to age was also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adams J.Q., Strother-Adams P., 2001. Dealing with diversity. Kendall/Hunt Publishing Company, Chicago.
  2. DeNavas-Walt C., Proctor B.D., Mills R.J., 2003. Income, Poverty, and Health Insurance Cover-age in the United States: 2003. Current Population Reports, Consumer Income Ser. P-60, 226.
  3. Fisher G.M., 1992. The Development and History of the Poverty Thresholds. Soc. Secur. Bull. 55, 4, 3-14.
  4. Income, poverty, and health insurance coverage in the United States: 2006. 2007. Current Population Reports. Consume Income, Census Bureau.
  5. Marger M.N., 2008. Social Inequality: Patterns and Processes. McGraw-Hill, Boston.
  6. Rector R.E., Johnson K.A., 2003. Understanding Poverty in America. Heritage Foundation, Washington DC.
  7. U.S. Bureau of the Census, 1982. Changes in the Definition of Poverty. Current Population Reports. Ser. P-60, 133, 2-9.
  8. U.S. Census Bureau, Current Population Survey. 1968-2007. Ann. Soc. Econ. Supp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu