BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja finansowa powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2004-2006
Financial Standing of Counties in the Wielkopolskie Province in the Years 2004-2006
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 155-168, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dochody powiatu, Powiat, Metoda Warda, Finanse
County revenues, County, Ward method, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej powiatów województwa wielkopolskiego. W analizie wykorzystano dane Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2004-2006. Na podstawie przesłanek merytorycznych i statystycznych dokonano wyboru wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządowych. Stosując metodę Warda sklasyfikowano badane jednostki w siedem klas o podobnej sytuacji finansowej. Najlepsza sytuacja finansowa charakteryzowała powiat poznański oraz powiaty: grodziski, kaliski, koniński, leszczyński i nowotomyski, najgorsza zaś samorządy: czarnkowsko-trzcianecki i pleszewski. (abstrakt oryginalny)

The article presents a selection of indexes describing financial standing of local government units based on counties of the Wielkopolskie province. On the basis of their values analysed local government units were classified using Ward's method to form classes with a similar financial situation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wskaźnikowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2006: powiaty. www.mf.gov.pl [dostęp 2008].
 2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006. 2007. GUS, Warszawa.
 3. Bury P., 1999. Ograniczenia polityki dochodowej gmin. In: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Ed. M. Obrębalski. Pr. Nauk. AE Wroc. 807, 62.
 4. Denek E., 2001. Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego. In: Samo-dzielność samorządu terytorialnego w Polsce. Ed. E. Denek. Zesz. Nauk. AE, Pozn.7, 17.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium SA, Warszawa.
 6. Filipiak B., 2004. Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej. Finanse Komunal. 3, 23-24.
 7. Gabrusewicz W., 2005. Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.
 8. Gonet W., 2006. Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego. Finanse Komunal. 5, 15.
 9. Gonet W., 2008. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonania zobowiązań. Finanse Komunal. 3, 16.
 10. Jastrzębska M., 2004. Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. Finanse Komunal. 5, 34-48.
 11. Kańduła S., 2003. Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Wyd. AE, Poznań.
 12. Kańduła S., 2005. Funkcjonowanie sektora samorządowego w systemie finansów publicznych. In: Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane). Ed. L. Patrzałek. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 13. Jastrzębska M., 2004. Polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu. Finanse Komunal. 1, 12-32.
 14. Majchrzak A., 2008. Klasyfikacja powiatów według sytuacji finansowej w województwie wielkopolskim. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Organ. Gospod. Żywn. 65, 145-154.
 15. Majchrzak A., Wysocki F., 2007. Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 217-221.
 16. Ruśkowski E., 2004. Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. V. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
 18. Świrska A., 2008. Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Organ. Gospod. Żywn. 65, 169.
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 2005. Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 20. Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu