BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików), Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa - uzasadniona ostrożność czy forma protekcji handlowej
Clavibacter Michiganensis Ssp. Sepedonicus as Quarantine Disease - Precautionary or Protection Tool
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 12-17, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Choroby, Straty gospodarcze
Potatoes, Illness, Economic losses
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie uwarunkowań podejmowania decyzji dotyczących traktowania bakteriozy pierścieniowej jako choroby kwarantannowej oraz wynikających z tego faktu konsekwencji intencjonalnych i nieintencjonalnych. Zwrócono uwagę na wpływ regulacji prawnych dotyczących bakteriozy i praktyki ich stosowania na ekonomikę produkcji ziemniaka i funkcjonowanie rynku. Bakterioza pierścieniowa ziemniaka ma w wielu krajach, w tym i w Unii Europejskiej, status choroby kwarantannowej. Urzędowe regulacje fitosanitarne dotyczące choroby stały się główną przyczyną drastycznego zmniejszenia eksportu ziemniaków z Polski oraz stanowią barierę podażową w produkcji nasiennej. Dyskusyjna jest natomiast ocena rzeczywistych strat gospodarczych w przypadku wystąpienia choroby. Według modelu teoretycznego istnieją przesłanki, że obowiązujący poziom restrykcji fitosanitarnych powoduje zbyt wysokie koszty dla producentów, zwłaszcza dotyczące konsekwencji tzw. nieintencjonalnych. Uzasadnia to dyskusję nad celowością dalszego traktowania bakteriozy jako choroby kwarantannowej. (abstrakt oryginalny)

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) has a potato in many countries, in it of the European Union status of quarantine disease. Official phytosanitary regulations concerning disease become a main cause of drastic reducing the export of potatoes from Poland and constituted barriers supply in the seed production. However an evaluation of real economic losses is dubious in case of the appearance of disease. With reference to the theoretical model premises exist, that the current level of the regulations causes the market heavy costs for producers, especially high so-called nonintentional consequences. This beginning discussion on the usefulness of the further treatment is justifying of Cms as quarantine disease. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butra A. 2011: Pismo MRiRW zawierające wyjaśnienia do uwag Stowarzyszenia Polski Ziemniak do rozporządzenia MRiRW z dn. 29 .04.2011, Dz.U. 2011, nr 94, poz. 556, s. 7.
 2. Chotkowski J., Rembeza J. 2012: Polska pod pręgierzem bakteriozy pierścieniowej, Top Agrar Polska, nr 11, s. 69-71.
 3. Henson S.R., Leader R. 1999: Impact of sanitary and phytosanitary standards on developing countries and the role of the SPS Agreement, Agribusiness, International Journal, vol. 15, nr 3, s. 355-369.
 4. Konicka M. 2008: Aktualny stan występowania w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) oraz działania rekomendowane w celu ograniczenia występowania choroby w kraju, Materiały Seminaryjne, XV Krajowe Dni Ziemniaka 13-14.09.2008 r., IHAR, Bonin, s. 41-47.
 5. Nowacki W. 2012: W zwalczaniu bakteriozy pierścieniowej ziemniaka najważniejsze powinno być wskazanie źródła jej rozprzestrzeniania, Ziem. Pol., 2, s. 26-33.
 6. OEPP/EPPO. 1990: Quarantine procedure. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Inspection and test methods, OEPP Bull., 20, s. 235-254.
 7. OEPP/EPPO. 2006: Clavibacter michiganansis subsp. Sepedonicus, PEPP Bull., 36, s. 99-109.
 8. Pastuszewska T. 2012: Ochrona przed organizmami kwarantannowymi, [W:] J. Chotkowski (red.), Produkcja i rynek ziemniaków, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 174-183.
 9. Pastuszewska T., Pawlak A. 2006: Bakterioza pierścieniowa ziemniaka, PIORiN, Warszawa, ss. 12.
 10. Pastuszewska T., Sadoch Z., Lewosz J. 2005: Posibilities of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus detection in potato plants using IFAS and PCR, Phytopathologia Polonica, vol. 35, s. 95-102.
 11. Przewodowski W. 2011: Jak zmniejszyć zagrożenie występowania chorób kwarantannowych w uprawie ziemniaków, Materiały seminaryjne, XVII Krajowe Dni Ziemniaka 28-29.08.2010 r., IHAR, Bonin, s. 53-62.
 12. Schaad N.W., Berthier-Schaad Y., Sechler A., Knorr D. 1999: Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by PCR and automated BIO- real-time fluorescence detection system, Plant Dis., 83, s. 1095-1100.
 13. Turvey C.G., Mojduszka E.M. 2005: The precautionary principle and the law of unintended concequences, Food Policy, 30, s. 145-161.
 14. Williamson O.E. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa, ss. 403.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu