BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju
Productivity and Efficiency of Economic Activity of the Lower Silesia's Large Area Farms in Comparison with Other Large Area Farms in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 169-176, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Efektywność, Gospodarstwa rolne
Productivity, Effectiveness, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową oraz produktywność i efektywność posiadanych zasobów w przedsiębiorstwach rolniczych opartych na dzierżawie rolniczej na terenie Dolnego Śląska w latach 2000-2002. Uzyskane wyniki badań w gospodarstwach dolnośląskich zostały porównane do najlepszych grup gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce w następujących formach organizacyjno-prawnych: gospodarstwa dzierżawione, gospodarstwa wykupione całkowicie lub częściowo oraz jednoosobowe spółki AWRSP. (abstrakt oryginalny)

The paper shows economical and financial situation of the agricultural companies which have most of the grounds in lease. Analysed objects were settled on Lower Silesia (the province in the south - west Poland). The main part of the results of research was about productivity and efficiency of economic resources in these objects. The research was made in years 2000-2002. The results of research in analyzed Lower Silesia's companies were compared with the best Polish large area farms in order of law and organisation forms: leased farms, private farms and partnerships of Polish public agency AWRSP. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2002. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypty AR Wroc. 269.
 3. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych. 2001. Nowe Życie Gospodarcze 22.
 4. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych. 2002. Nowe Życie Gospodarcze 23.
 5. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych. 2003. Nowe Życie Gospodarcze 21.
 6. Stachak S., 1997. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Straszewski S., 2002. Perspektywy gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce. Rolnik Dzierżaw-ca 3/4, 3.
 8. Tańska-Hus B. 1999. Dzierżawa rolnicza jako podstawowy instrument prawny przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie państwowym na Dolnym Śląsku. Rocz. AR Pozn. 308, Roln. 53, cz. 2, 293-303.
 9. Tańska-Hus B., 2000. Dzierżawa rolnicza jako instrument przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Zesz. Nauk. AR Wroc. 383. Rozpr. 170.
 10. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 2003. Dz. U. Nr 64, poz. 592.
 11. Wawrzyniak S., 1999. Wpływ przekształceń własnościowych na zmianę struktury agrarnej Dolnego Śląska w latach 1992-1997. Rocz. AR Pozn. 308, Roln. 53, cz. 2, 255-266.
 12. Ziętara W., 1999. Rola dzierżawy nieruchomości rolnych w procesie przemian struktury obszarowej gospodarstw rolniczych w Polsce. Rocz. AR Pozn. 308, Roln. 53, cz. 2, 267-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu