BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cywiński Łukasz (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Harasym Ruslan (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Stimulants of FDI Flows Between Poland and Ukraine
Stymulanty przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i Ukrainą
Źródło
Barometr Regionalny, 2014, t. 12, nr 3, s. 17-27, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład geograficzny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Klimat inwestycyjny
Geographical distribution, Direct investments, Foreign investment, Investment climate
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza Polsko-Ukraińskich relacji gospodarczych w obszarze przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących stymulant napływu polskiego kapitału do gospodarki Ukrainy. Badania obejmują analizę uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych (potwierdzonych międzynarodowymi rankingami) oraz analizę danych statystycznych dotyczących napływu polskich BIZ, z podziałem branżowym i geograficznym, do gospodarki Ukrainy. Dokonano również klasyfikacji czynników na te, które motywują polskich inwestorów do inwestowania na ukraińskim rynku, a także, co jest niezmiernie ważne dla władz Ukrainy, tych czynników które je zniechęcają. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to diagnose the stage of economic relations between Poland and Ukraine in the scope of Foreign Direct Investments with a particular emphasis on factors that stimulate the inflow of Polish capital to the Ukrainian economy. The research focuses on the analysis of institutional factors and policy incentives as well as the analysis of statistical data broken down into sectors of industry and geographical distribution of FDI. The presented outcomes of this research also focus on factors that might motivate Polish investors to establish their businesses in Ukraine, and (what might be particularly relevant for Ukraine) factors that discourage FDI inflows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chernyshova, L.A., and V.V. Sazonova. [Чернишова, Л.О., Сазанова, В.В.] 2013. "Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні." Бізнес Інформ (2):87-90.
 2. Cywiński, Ł. 2013. Inwestycje zagraniczne i pomoc publiczna w Polskich Strefach Ekonomicznych. http://gpwmedia.pl/blog/8591/.
 3. Dunning, J.H. 2001. "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future." International Journal of the Economics of Business no. 8 (2):173-190. doi:10.1080/13571510110051441.
 4. Filatova, I. [Филатова, И.] 2013. Russian Investors Flock to Virgin Islands After Cypriot Crisis. The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/business/article/russian-investors-flock-to-virgin-islands-after-cypriot-crisis/484719.html.
 5. Herzfeld, T., and C. Weiss. 2003. "Corruption and Legal (in) Effectiveness. An Empirical Investigation." European Journal of Political Economy no. 19 (3):621-632.
 6. Hymer, S. 1976. The International Operations of National Firms. A Study of Direct Foreign Investment, M I T monographs in economics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 7. "Investment Climate in Poland. Report from the survey conducted by TNS Pentor." In. 2011. www.paiz.gov.pl: TNS Pentor; Invest in Poland. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17314 (accessed: 2014.10.11).
 8. Jaworek, M. 2012. Oczekiwania polskich przedsiębiorstw związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i stopień ich spełnienia. Paper read at Polskie Inwestycje Zagraniczne - stan i wyzwania, 2012.12.06, at Warszawa.
 9. Korniienko, A.A., and A.I. Malik. [Корнієнко, А.А., Малик, О.І.] 2013. Особливості залучен-ня прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору. Ефективна економіка (5), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043&p=1.
 10. Mazzucato, M. 2014. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Revised edition, Anthem frontiers of global political economy. London; New York: Anthem Press.
 11. Nowak, J., Ł. Cywiński, U. Dzyuma-Zaremba, and R. Harasym. 2013. Polish FDI in Ukraine: Analyzing Location Factors, Macro-Economic Trends and Firm-Level Activity. WSIiZ Working Papers (5), http://workingpapers.wsiz.pl/working-papers,Polish-FDI-in-Ukraine.html.
 12. Przybylska, K. 2008. "Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów." Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty naukowe (7):53-79.
 13. Schwab, K. 2013. The Global Competitiveness Report 2013-2014. Full Data Edition. Geneva: World Economic Forum.
 14. Shyk, L.M., and N.Y. Skorobogatova. [Шик, Л.М., Скоробогатова, Н.Є.] 2010. "Стан інозем-ного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення." Вісник Запорізького націо-нального університету: Економічні науки no. 3 (7):217-224.
 15. Winiecki, J. 2009. Competitiveness of New Europe. Papers from the Second Lancut Economic Forum, Routledge studies in the European economy. London; New York: Routledge.
 16. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. 2005. New York; Geneva: United Nations.
 17. Zimny, Z. 2012. Inward FDI in Poland and its Policy Context, 2012. Columbia FDI Profiles: 15, http://ccsi.columbia.edu/files/2014/03/Poland_IFDI_-_FINAL_-_2012_24_April_2012.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu