BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012
The Effects of Innovation Activities of Enterprises in Food Industry in Western Poland in 2009-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 23-30, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność przemysłu
Food industry, Innovations, Enterprise innovation, Industry innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie relacji zachodzących pomiędzy rodzajem podejmowanej działalności innowacyjnej a osiąganym efektem innowacyjnym wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012. Założono, że znaczenie efektu innowacyjnego jest proporcjonalne do liczby i zakresu podejmowanych działań innowacyjnych. Najwięcej działań innowacyjnych dotyczy takich efektów, jak: poprawa jakości, zwiększenie elastyczności produkcji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study aimed at determining the nature of relations between innovation activities and innovation effects in enterprises of the food industry in western Poland in 2009-2012. It is assumed that the achieved innovation effect is proportional to the number and scope of innovation activities. The survey shows that the greatest number of innovation activities relate to such innovation effects as higher quality, higher production flexibility and higher production capacity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dierkes M. 2003: Visions, Technology, and Organizational Knowledge: An Analysis of the Interplay between Enabling Factors and Triggers of Knowledge Generation, [w:] John de la Mothe and Dominique Foray (eds.), Knowledge Management in the Innovation Process, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 2. Dolińska M. 2010: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 3. Dwojacki P., Hlousek J. 2008: Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk.
 4. Ileczko B. 1979: Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4.
 5. Janasz W. 2009: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 6. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. 2011: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 7. Jasiński A.H. 1997: Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Lipiec-Zajchowska M. Red. Nauk. 2003: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, Wyd. C.H. Beck. Warszawa.
 9. Maddala G.S. 2006: Ekonometria, PWN, Warszawa.
 10. Moszczyński J. 1994: Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyki z zakresu innowacji technologicznych, KBN, Warszawa.
 11. Nauka i Technika 2006, 2007: GUS, Warszawa.
 12. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008: OECD, Wyd. polskie, Warszawa.
 13. Pomykalski A. 2001: Zarzadzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 14. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 16. Świadek A. 2008: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Świadek A. 2011: Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa.
 18. Welfe A. 1998, Ekonometria, PWE. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu