BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie strat w uprawach ozimych
Regional Differentiation of Losses in the Winter Crops
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 48-53, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zboża, Straty gospodarcze, Ryzyko w rolnictwie
Agriculture, Corn, Economic losses, Risk in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena regionalnego zróżnicowania strat w uprawach ozimych w Polsce w sezonie 2011/2012. Badania obejmowały zboża ozime (pszenicę, jęczmień, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe) oraz rzepak i rzepik. Największe straty zimowe i wiosenne w zasiewach odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Najlepszym stanem zasiewów upraw ozimych i jednocześnie najmniejszymi stratami charakteryzowały się województwa: małopolskie, podkarpackie i podlaskie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the regional differences in the winter crop losses: wheat, barley, rye, triticale, mixed cereals and rape and turnip rape in Poland during the winter 2011/2012 year. The biggest losses of winter and spring sowing were in: Kujawsko-pomorskie, Łódzkie and Wielkopolskie. The best condition of winter crops sowings and the smallest losses were in: Małopolskie, Podkarpackie and Podlaskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceny produktów rolnych. 2012: GUS, Warszawa.
 2. Girdziute L. 2012: Risks in Agriculture and Opportunities of their Integrated Evaluation, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, s. 783-790.
 3. Jerzak M. A. 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, s. 246-251.
 4. Pawłowska-Tyszko J. 2009: Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wyd. IERiGŻ-BIP, Nr 535, Warszawa.
 5. Sokołowska E. 2008: Pochodne instrumenty pogodowe jako narzędzia ograniczania ryzyka w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, s. 299-394.
 6. Stroiński E. 2006: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wyd. Akademii Finansów, Warszawa, s. 22-23.
 7. Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 r. 2012: GUS, Warszawa.
 8. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2012 r. 2012: GUS, Warszawa.
 9. Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 r. 2012: GUS, Warszawa.
 10. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wyd. AR Poznań, s. 21-22, 63.
 11. www.farmer.pl, dostęp 16.01.2013.
 12. www.minrol.gov.pl, dostęp 16.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu