BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Employment Planning vs. Labor Market Conditions: An Outline of the Issue
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 3 (7) [eng.], s. 49-59, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Prognozowanie zatrudnienia, Zatrudnienie, Rekrutacja pracowników
Labour market, Employment forecasting, Employment, Employee recruitment
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main subject of the article is to describe the process of employment planning. The author presents the elements of this process as well as the internal and external factors influencing it. Levels of employment and unemployment in the Polish labor market are contained in the next chapter. There are several factors influencing the situation occurring in the labor market in recent years. These are among other things: high and easily available social transfers, high degree of legal protection of employment, high tax wage costs, mismatch between qualification of supply and demand of work. The author briefly discuss them, especially the first two elements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Raport miesięczny - czerwiec 2007 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 2. Bukowski M. red., Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 3. Danilewicz D., Rostkowski T., Rynek pracy i rozwój kompetencji zawodowych - raport z badań, materiał powielony, Warszawa 2007.
 4. Górska J., Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000.
 5. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury w III kw. 2007, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007.
 6. Pocztowski A. red., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 7. Stan HRM w Polsce 2007, Raport PSZK i SGH, Warszawa 2007.
 8. Starczewska-Krzysztoszek M., Raport z badań Monitoring kondycji sektora MSP 2007, PKPP Lewiatan, Warszawa, 2007.
 9. Wojciechowski W., Polski rynek pracy w kontekście bezrobocia, NBP, marzec 2006, materiały konferencyjne.
 10. http://biznes.onet.pl/2,l6286l8,wiadomosci.html
 11. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2500876
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu