BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mateja Jakub
Tytuł
Współczesne oblicza ojcostwa
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 34, 8 s., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Wychowanie, Przegląd literatury
Family, Education, Literature review
Uwagi
Abstrakt
W niniejszym artykule dostrzegamy jak bardzo złożony jest problem współczesnych ojców, jak wielkie zadania są im stawiane oraz przed jak trudnymi wyborami stają w obliczu współczesnej rzeczywistości. Z jednej strony chęć zapewnienia jak najlepszego statusu rodzinie, a z drugiej ciągła nieobecność i nieuczestniczenie w wychowaniu potomstwa. Rodzina jest ogromnym darem zarówno dla kobiety jak i mężczyzny. Razem winni decydować o jej kształcie i zasadach jakie będą w niej panować, jednocześnie pamiętając, że każda płeć posiada swoje prawa. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcimowicz K., Męskość w kulturze współczesnej, Małżeństwo i Rodzina, 2004, nr. 2.
 2. Augustyn J., Ojcostwo aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 3. Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 4. Blankenhorn D., Fatherless America. Confronting our urgens social problem, Basic Books, New York.
 5. Dąbrowska Z., Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, Małżeństwo i Rodzina, 2003, nr. 4.
 6. From E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007
 7. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptorhominis", Watykan 1979.
 8. Jan Paweł II, Święty Józef objawieniem godności ludzkiego ojcostwa. Przemówienie w Terni 19 marca 1981 r., w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, pr. zb. pod red. J. Żurakowski, Kraków 1990.
 9. Janukowicz M., Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002, nr.1.
 10. Janukowicz M., Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002, nr. 1, s. 43 - 45.
 11. Kiley D., Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Wydawnictwo System, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1993.
 12. Kłys J., Sytuacja ludnościowa Polski u progu XXI wieku. Uwarunkowania kryzysu ludnościowego w Polsce u progu XXI wieku, w: "Arena bitwy o życie". Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce, pr. zb. pod red. K. Majdański, M. Schooyans, J. Kłos, Łomianki 2000.
 13. Kornas - Bieda D., doświadczenia rodziców - użytkowników wspomaganej prokreacji, w: Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, pr. zb. pod red. H. Cudak, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2001.
 14. Kornas - Biela D., Męskość, ojcostwo - kryzys i wyzwanie, Cywilizacja, 2006, nr. 17, tom: Mężczyzna - między ideałem a rzeczywistością, z okazji jubileuszu 85 rocznicy urodzin o. prof. M. Krąpca.
 15. Kornas - Biela D., Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa". Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000.
 16. Kornas - Biela D., Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa". Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000.
 17. Kornas - Biela.D., Kulturowo - społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa, w: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, pr. zb. pod red. D. Kornas - Biela, Wydawnictwo Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2006.
 18. Kwak A., Alternatywne formy życia rodzinnego - siągłość i zmiana, w: Rodzina polska u progu XXI wieku, red. H. Cudak, Łowicz 1997.
 19. Machinek M., Małżeństwo - dar, który zobowiązuje, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pana II teologia ciała, T. Styczeń, Lublin 1999.
 20. McDowell J., Jego obraz. Mój obraz, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1990.
 21. Ostrouch J., Mężczyzna w kryzysie?, w : Sapientia et Adiumentu. W trosce o rozwój innych, pr. zb. pod red. J. Michalski, Olsztyn 2006.
 22. Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, w: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. I, red. M. Brzeziński, Lublin 2010.
 23. Pytches M., Miejsce Ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, przekł. B. Kuglarz, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 24. Pytches M., Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, przekł. B. Kuglarz, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 25. Racław - Markowska M., Od jednorodności ku różnorodności, modernizacja rodzin w Polsce, "Problemy Rodziny "230 - 231 (2000) 2 -3.
 26. Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 27. Stala J., Rodzina fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno - katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie", red. R. Kantor, M. Kluza, Tarnów 2011.
 28. Szukalski P., Kohabitacja w Polsce w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda- Kruszyńska, P. Szukalski, Łudź 2004.
 29. Zbyrad T., Po co ślub? - czyli o nieopłacalności małżeństwa, w: Współczesne zagrożenia rodziny, red. J. Zimny, Sandomierz 2006.
 30. Zwoliński A., Seksualność w relacjach społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu