BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska-Musiał Magdalena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Wydymus Zofia (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Zysk netto oraz polityka jego podziału w dobie kryzysu gospodarczego w aspekcie postrzegania realizacji nadrzędnego celu działalności współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 34, 22 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zysk, Zysk w działalności gospodarczej, Kryzys gospodarczy, Cele przedsiębiorstwa, Pomiar i wycena w rachunkowości, Wynik finansowy
Profit, Profit on business activities, Economic crisis, Corporate objectives, Measurement and valuation in accounting, Financial performance
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Dębica SA
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia zysku netto jako celu działalności organizacji gospodarczej na tle współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Zaznaczono ponadto, iż ważna jest polityka podziału zysku - ukierunkowana bezpośrednio na właścicieli i potencjalnych inwestorów (wypłata dywidend) i ukierunkowana na strategiczny rozwój jednostki (wzrost wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli). Problem ten poddano analizie na podstawie spółki giełdowej Firma Oponiarska Dębica S.A. Badaniem objęto lata 2005-2013, by móc zaobserwować zdolność do generowania zysku netto, jak też przyjętą politykę podziału zysku w okresie kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2007 roku. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  2. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
  3. Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Kawa P., Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 2012.
  5. Kozieł A., Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe, Difin, Warszawa 2013.
  6. Waśniewski P., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 21, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  7. Sprawozdania finansowe spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. za okres 2005-2013, Notoria.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu