BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Informacja w systemowym kształtowaniu środowiska wykonywania pracy
An Information in the System Formation of Work Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 197-206, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Praca, Informacja
Labour, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem systemowego kształtowania środowiska wykonywania pracy jest zapewnienie możliwości jego ciągłego doskonalenia. Warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji procesów pracy jest zastosowanie rozwiązań pozwalających na bieżąco wpływać na czynniki środowiska pracy. Zrealizowanie wskazanego zadania możliwe jest wyłącznie przy zapewnieniu dostępu do informacji umożliwiającej efektywnie kształtować środowisko pracy.(abstrakt autora)

A basic aim of system the work environment formation is assurance of continuous improvement possibility. The necessary condition of assurance of work process safety is application a solutions influencing on work environment factors. This task realization is possible with access to information only. The information must make possible to change work environment effectively.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górny A. (2007), Bezpieczeństwo pracy w systemowym zarządzaniu jakością, w: Zarządzanie rozwojem organizacji, (red.) S. Lachowicz, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 2. Górny A. (2007), Doskonalenie w procesowym zarządzaniu jakością, Zeszyty Nauko-we Politechniki Poznańskiej nr 47, seria: Organizacja i Zarządzanie, s. 75-85.
 3. Gajdzik B., Wyciślik A. (2008), Jakość, środowisko i bezpieczeństwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 4. Griffin R. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 5. Grudowski P. (2003), Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Oficyna Wydawnicza "AJG", Bydgoszcz.
 6. Karczewski J.T. (2000), System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Lewandowski J. (1998), Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Marcus, Łódź.
 8. Lis T., Nowacki K. (2005), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 10. PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa.
 11. PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa.
 12. Wieczorek P. (2004), Standardowe systemy zarządzania. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w: Zarządzanie jakością, (red.) J. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu