BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wilczyński Janusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jako przesłanka uchylenia aktu przez sąd administracyjny
Infringement of the Principle of Active Participation of a Party in Administrative Proceedings as a Prerequisite of Revoking an Act by an Administrative Court
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 3(36), s. 5-23, przypisy
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Kodeks postępowania administracyjnego, Regulacje prawne, Prawo
Administrative court, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal regulations, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest wyodrębnienie tych wszystkich sytuacji procesowych, w których obowiązkiem sądu będzie uchylenie aktu administracyjnego z uwagi na stwierdzenie naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. W tym celu analizie poddane zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych. (fragment tekstu)

The aim of this paper is obtaining an answer to a question whether it is possible to separate all procedural situations in which a court's obli-gation will be revoking an administrative act because it finds infringement of the basic principle of administrative procedure expressed in art. 10 Code of Administrative Procedure, which is the principle of active participation of a party in administrative proceedings. The above problem referred both to forms of infringement of the above principle - omission in the course of proceedings a subject being a party and not ensuring the party's active participation in the proceedings - and procedural results referring to the legal grounds of a possible revoking of an act by an administrative court. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania admini-stracyjnego. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, s. 351.
  2. W. Maciejko, Glosa do wyroku NSA z 01.06.2007 r., II OSK 1271/06, ST 2007, nr 11, s. 62.
  3. T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T. Wosia, wyd. 5, Warszawa 2012, s. 749.
  4. T. Kiełkowski, Naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego jako przesłanka uchylenia decyzji przez sąd admini-stracyjny, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 4, s. 67.
  5. R. Sawuła, Glosa do wyroku NSA z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt II OSK 754/07, Casus 2008, nr 3, s. 34 i n.
  6. P. Daniel, Administracyjne postępowanie dowodowe, Wrocław 2013, s. 266-268.
  7. A. Kubiak, Glosa do uchwały NSA z 25.04.2005 r., FPS 6/04, Glosa 2005, nr 4, s. 118.
  8. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, s. 554.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu