BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popik-Chorąży Katarzyna
Tytuł
Le caractere de la clause transversale dans de la protection de l'environnement naturel
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 121-127
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo ochrony środowiska, Zasoby naturalne, Ochrona środowiska
Law, Environmental law, Natural resources, Environmental protection
Abstrakt
Artykuł dotyczy tematyki ochrony środowiska naturalnego. Autorka wskazuje na ważność zasady integracji oraz ogólne zasady ochrony prawa środowiska naturalnego.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kenig-Witkowska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2005, p. 85.
  2. A. Wasilewski, Prawna Problematyka ochrony środowiska w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (Kwestia granic związania państw członkowskich prawem WE), Kwartalnik Prawa Publicznego, Warszawa 2004, no 2, p. 190
  3. Comparez. M. Kenig-Witkowska 1998, pp. 45-46;
  4. K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1972, p. 88
  5. A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004, p. 155
  6. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2002, p. 17
  7. J. Stochlak, M. Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2006, p. 254
  8. Voir plus S. Kozłowski, Ochrona środowiska: Unia Europejska - Polska, Warszawa 2003, pp. 20-23
  9. J. Jendrośka, M. Bar, Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń, vol. I, Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2003, p. 9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu