BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
M-learning jako innowacyjna forma nauczania w szkolnictwie wyższym
M-Learning as an Innovation Form of Learning in Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 208-216, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Nauczanie, Innowacyjność, Zarządzanie wiedzą
e-learning, Teaching, Innovative character, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
M-learning stanowi nowoczesną, ale mało jeszcze rozpowszechnioną formę nauczania. Pozwala na absorbcję wiedzy poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych. Może być komplementarny w stosunku do tradycyjnych sposobów kształcenia. Jego implementacja wymaga przełamania wielu barier i oporów zarówno ze strony nauczyciela, jak i studenta. Celem referatu jest wskazanie na walory m-learningu oraz zbadanie nastawienia studentów do jego wykorzystania. Rozważania oparto na literaturze przed-miotu oraz badaniach ankietowych zrealizowanych wśród 150 studentów UŁ w 2013 r.(abstrakt autora)

M-learning constitutes a new but sill little known form of education. It allows to acquire knowledge through the usage of mobile devices. It can be complementary with traditional methods of education. Taking part in this form of education requires dealing with own limits and barriers among teachers and students. The aim of the article is to illustrate the possibilities of the usage of m-learning in the process of education. The consideration are based on subject literature as well as empirical research carried out in 2013 among 150 students.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Behera K.S. (2013), E-and M-learning. A Comaparative Study, "International Journal on New Trends in Education and Their Implications" Vol. 4, July, Article 08, s. 67.
  2. Gmiterek G. (2013), Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym, "e-mentor" nr 2.
  3. Gregorczyk S. (2007), E-learning a przewaga konkurencyjna szkoły wyższej, "e-mentor" nr 5.
  4. Lubina E. (2007), M-learning w strukturze metodycznej e-learningu, "e-mentor" nr 5.
  5. Polak M. (2010), M-learning wkracza na uczelnie, edunews.pl (dostęp 4.01.2014).
  6. Radkowska J., Radkowski K. (2012), Kształcenie na odległość jako nowoczesna forma edukacji, HW, wrzesień-październik.
  7. Rosenberg M.J. (2006), Beyond e-learning, Pfeifer, San Francisco.
  8. Striker M., Wojtaszczyk K. (2011), Obawy przed uczeniem się na odległość. Opinie łódzkich studentów, "e-mentor" nr 4.
  9. Stolecka A. (2010), Wykorzystanie Internetu w procesie nauczania handlu (wyniki badań), w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania mar-ketingowe, (red.) S. Figiel, PWE, Warszawa, s. 561.
  10. Traxler J. (2009), The Evolution of Mobile Learning, in: The Evolution of Mobil Teach-ing and Learning, (ed.) R. Guy, Informing Science Press, California, s. 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu