BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolárik Stanislav
Tytuł
Filozofia predeleátského obdobia
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 177-194, bibliogr. 17 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Inteligencja intelektualna, Filozofia, Wiedza, Filozofia człowieka
Intelligence intellectual, Philosophy, Knowledge, Human philosophy
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę aktywności intelektualnej człowieka. Odnosi się do procesu myślenia, filozofii poznania i zdobywania wiedzy przez człowieka.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baitenovová, N., Z.: Východ - Západ: základné tendencie historického vývoja svetovej Filozofie. In.: Čarnogurská, M. a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Bratislava: Kalligram, 2006, s. 12-19.
 2. Bartnik, C., S.: Historia filozofii. Lublin: Gaudium, 2001.
 3. Comte-sponville, A.: Filozofia, 2005. Warszawa: PAX, 2007.
 4. Čarnogurská, M. a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Bratislava: Kalligram, 2006.
 5. Eliade, M:: Traktat o historii religii, 1949. Łódź: OPUS, 1993.
 6. Jurko. J.: Vybrané kapitoly z religionistiky. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008.
 7. Kovačka, M.: 5000 rokov filozofie naboženstva, vied a umení I. Bratislava: STATIS, 2001.
 8. Kowalczyk, D.: Co mająwspólnego Ateny, Jerozolima i Indie? In.: Rozum i wiara mówią do mne. WAM, Kraków 1999, s. 214-218.
 9. O´donnell, K.: Dejiny veľkých ideí, 2003. Bratislava: Ikar, 2005.
 10. Pöppelmann, Ch.: Mitologia w pigułce, 2005. Warszawa: KDC, 2008.
 11. Sikora, A.: Spotkanie s filozofią. Warszawa: WSP, 1995.
 12. Solomon, R., C.; Higgins, K., M.: Krótka historia filozofii, 1996. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.
 13. Stolárik, S.: Nový Dávid - prorok nádeje. Prešov: Vydala Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2007.
 14. Stolárik, S.: Stručne o dejinách filozofie. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, 2007.
 15. STÖRIG, H., J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991.
 16. Vogt, M.: Historia filozofii dla wszystkich, 2003. Warszawa: KDC, 2004.
 17. Wójtowicz, M.: Na progu wiary. In.: Rozum i wiara mówią do mne. WAM, Kraków 1999, s. 26-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu