BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung Bohdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowy ład czasowy gospodarki 24/7? Próba weryfikacji empirycznej na przykładzie alokacji czasu w USA w 2008 r.
New Temporal Order of the 24/7 Economy? An Attempt of Empirical Verification Based on Us Time Use Survey 2008 Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 218-230, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Czas w ekonomii, Gospodarka cyfrowa, Ekonomia czasu, Gospodarowanie czasem
Time and economy, Digital economy, Time economics, Time economizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z oczekiwanych skutków rozwoju gospodarki cyfrowej ma być rozszerzenie się zakresu zjawiska zwanego gospodarką 24/7. Artykuł podejmuje próbę empirycznej weryfikacji hipotezy o wpływie tej gospodarki na dobową alokację czasu ludzkiego. Po przyjęciu szeregu założeń upraszczających i wykorzystaniu danych o dobowej chronologii alokacji czasu z budżetów czasu mieszkańców USA w 2008 r. (za ATUS -American Time Use Survey), hipoteza ta nie znajduje (jeszcze?) potwierdzenia, bowiem ład czasowy który wynika z tych danych nie odbiega od ładu industrialnego nawet dla najbardziej podatnych na zmiany i najbardziej swobodnie gospodarujących czasem grup - ludzi młodych (15-24 lat) i ludzi o najwyższym poziomie wykształcenia (magisterium i wyżej). (abstrakt autora)

One of the expected consequences of the spreading of digital economy is a phenomenon known as 24/7 economy. This article seeks to make an empirical verification of its appearance and impact on the temporal order of US population in 2008, using data from American Time Use Survey (ATUS) to show whether significant shifts appeared in the chronological allocation of daily time. The analysis concentrates on two groups potentially most free to modify their time allocation: the young aged 15-24 and the 'advanced' (in terms of educational achievement, with Master's and better). Time budget data from 2008 does not (yet?) substantiate the hypothesis on changes in the temporal order of these Americans' lives under the impact of the 24/7 economy, though some minor changes can indeed be observed. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ATUS (American Time Use Survey) 2003-2011, publikowane przez Bureau of Labor Statistics (2012).
 2. ATUS (American Time Use Survey) 2008, publikowane przez Bureau of Labour Statistics (2009).
 3. Bianchini F. (1995), Night Cultures, Night Economies, "Planning Practice and Research" Vol. 10 (2), s. 121-126.
 4. Fisher K., Robinson J.P. (2009), Average Weekly Time Spent in 30 Basic Activities Across 17 Countries, "Social Indicators Research" Vol. 93 (1), s. 249-254.
 5. Fitzpatrick T. (2004), Social Policy and Time, "Time & Society" Vol. 1 (13), September, s. 197-219.
 6. Florida R. (2004), The Rise of the Creative Class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, Cambridge.
 7. Gershuny J. (1978), After Industrial Society - the Emerging Self-Service Economy, MacMil-lan Co., London.
 8. Glorieux I., Mestdag I. Minnen J. (2008), The Coming of the 24-hour Economy? Changing work schedules in Belgium between 1966 and 1999, "Time & Society" Vol. 17, No 1, s. 63-68.
 9. Goodin R., Rice J.M., Parpo A., Eriksson, L. (2008), Discretionary Time, A New Measure of Freedom, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. GUS (1987), Analiza budżetu czasu ludności Polski w latach 1976 i 1984, Warszawa.
 11. Howkins J. (2002), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London.
 12. Howkins J. (2009), Creative Ecologies: Where thinking is a proper job, London.
 13. Jung B. (2011), The demise of industrialism and what it means to business education, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 18, s. 32-34.
 14. Landry C., Bianchini F. (1995), The Creative City, Demos, London.
 15. Luszniewicz A. (1966), Problemy gospodarowania czasem, PWE, Warszawa.
 16. Miller T.Q. (1997), Statistical methods for describing temporal order in longitudinal research, "Journal of Clinical Epidemiology" No 50 (10), s. 1155-1168.
 17. Robinson J.P., Godbey G. (1999), Time for Life, The Surprising Ways Americans Use Their Time, The Pennsylvania State University Press.
 18. Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych (1996), (red.) E. Więcko, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Southerton D. (2006), Analysing the Temporal Organization of Daily Life: Social Constraints, Practices and their Allocation, "Sociology" Vol. 1 (40), June, s. 435-454.
 20. Stebbins R.A. (2004), Between work and leisure: The common ground of two separate worlds, Transaction, New Brunswick, New Jersey.
 21. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics, How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Penguin Group, New York.
 22. The Use of Time (1972), (ed.) A. Szalai, The Hague, Mouton.
 23. Tietze S., Musson G. (2002), When 'Work' Meets 'Home': Temporal Flexibility as lived experience, "Time & Society September" Vol. 11, s. 315-334.
 24. Toffler A. (1986), Trzecia Fala, PIW, Warszawa.
 25. Yamamoto S., Kitazawa S. (2001), Reversal of subjective temporal order due to arm cross-ing, "Natural Neuroscience" No 4 (7), s. 759-765.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu