BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trela Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Deregulacja dostępu do zawodu dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji oraz informacji naukowej - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczącej wymiaru urlopu wypoczynkowego mianowanych pracowników bibliotek
Deregulation of Access to a Profession of a Qualified Librarian and Qualified Employee of Documentation and Scientific Information - Notes on Background of a Resolution of the Supreme Court of 18 January 2013 Concerning a Length of Holiday Leave of Nominated Employees of Libraries
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 3(36), s. 24-56, przypisy
Słowa kluczowe
Biblioteki, Regulacje prawne, Prawo, Urlop wypoczynkowy
Libraries, Legal regulations, Law, Holiday leave
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym1 w art. 264 ust. 7 postanowiono, że osoba zatrudniona przed dniem jej wejścia w życie na stanowiskach: starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, na podstawie mianowania, pozostaje mianowana na tym stanowisku i na tych samych zasadach. Przepis ten wywoływał szereg wątpliwości. Przede wszystkim spór dotyczył rozumienia wyrażeń "na tym sa-mym stanowisku i tych samych zasadach" w kontekście wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego zarówno dyplomowanym bibliotekarzom i pracownikom dokumentacji oraz informacji naukowej jak i niedyplomowanym pracownikom bibliotecznym objętym zakresem normy wyrażonej w art. 264 ust. 7 ustawy P.s.w. (fragment tekstu)

In the elaboration the Author presents the facts of a case and legal state constituting the grounds of passing the commented resolution. She also indicates what an essential meaning for correct interpretation has establishment of a real intention of the legislator. She also turns attention to the fact that at present in relation with passing the Act of 13 June 2013 on alteration of acts regulating performance of some professions, delimitation of a profession of a librarian to qualified and non-qualified one ceases to have an important meaning, which can additionally influence a different interpretation of a provision done by the Supreme Court. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Jackowski, Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2008, nr 1, s. 11-28.
 2. M. Jackowski, Zasada ochrony praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Wyd. Sejmowe 2008.
 3. red. P. Chmielnicki, Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, LexisNexis 2012.
 4. K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Wolters Kluwer 2009.
 5. S. Sobotko, Szczególne uprawnienia niektórych pracowników bibliotek szkół wyższych, Wiadomości Krajowej Sekcji Nauki 2011, nr 9-10, s. 10.
 6. Słownik języka polskiego W. Doroszewskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ stanowisko (dostęp 10 II 2014).
 7. D. Zienkiewicz, Wątpliwości redakcyjne związane z przedstawieniem zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Palestra 2002, nr 5-6, s. 44.
 8. T. Zieliński [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000, s. 1169.
 9. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008, s. 60 i n.
 10. T. M. Nycz, Prawomocny wyrok rozstrzygający o uprawnieniu ustawowym a zaległości urlopowe bibliotekarzy cz. III, 16 marca 2013 r., http://www.prawo-pracy.pl/prawomocny_wyrok_rozstrzygajacy_o_uprawnieniu_ustawowym_a_zaleglosci_urlopowe_bibliotekarzy_czesc_3-a-453.html (dostęp 10 II 2014).
 11. A. Jazdon, Głos w sprawie deregulacji zawodu bibliotekarza, Forum Akademickie 2012, nr 1.
 12. M.P. Wójcik, Komentarz aktualizowany do art.390 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex, stan prawny 30.12.2013.
 13. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 390 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex, stan prawny 30.03.2013.
 14. S. Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 671-691.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu