BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babula Małgorzata (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Przymus w leczeniu pacjenta - wybrane problemy
Compulsory Medical Treatment of a Patient - Chosen Problems
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 3(36), s. 77-94, przypisy
Słowa kluczowe
Prawa pacjenta, Leczenie, Opieka zdrowotna, Regulacje prawne
Patient's rights, Medical treatment, Health care, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konstytucja RP nakłada na władze obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym1. Nale-żałoby się zatem zastanowić nad znaczeniem terminu niepełnosprawność2. W literaturze występuje kilka definicji niepełnosprawności; według mnie szczególne istotna i miarodajna jest ta, zawarta w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą poprzez termin ten należy rozumieć długotrwałą, obniżoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub czuciową, która w styczności z różnymi barierami może ograniczać pełny i efektywny udział w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. (fragment tekstu)

The aim of paper is discussion on an indirect or direct coercion in the context of a consent of an incapacitated person to a medical procedure, particularly taking into consideration incapacitation in the result of a psychical disease, psychical retardation or another type of psychical disorders. This problem is worth considering because of many aspects contained in it. Since treatment takes place not only in hospitals; diagnostics is also carried out in social aid homes and institutions for psychically ill. The constitutional protection of a patient's right to express his/her agreement or to refuse a consent to acquire definite health services obtains a particular meaning particularly in a situation where the subject authorised to express a con-sent (or refusal) is an incapacitated person/patient. The used method: a review of literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja Oprawach Osób Niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Warszawa 2013, s. 43.
 2. J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego - część ogólna, red. S. Wójcik, Warszawa 1999, s. 121.
 3. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 354.
 4. Słownik języka polskiego, Warszawa 2004, s. 1010.
 5. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 18.
 6. A. Przyłuska-Fiszer, Etyczne problemy genetyki - zarys problematyki, "Prawo i Medycyna" 1999, nr 4, s. 43.
 7. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006, s. 29.
 8. J. Przybysz, Psychiatria sądowa, część II, opiniowanie w postępowaniu cywilnym, Toruń 2005, s. 36.
 9. A. Schopenhauer, O wolności ludzkiej woli, Kraków 2014, s. 61.
 10. M. Balicki, Przymus w psychiatrii - regulacje i praktyka, "Prawo i Medycyna" 1999, nr 1, s. 57 i 58.
 11. Art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 389.
 13. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 107.
 14. M. J. Lubelski, J. M. Stanik, L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu