BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (red.) (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Dydkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modelowanie ruchu jako narzędzie zarządzania ruchem w transporcie miejskim
Traffic Modelling as a Tool for Traffic Management in Urban Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 232-243, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Transport miejski, Infrastruktura transportu, Telematyka, Zarządzanie transportem
City transport, Transport infrastructure, Telematics, Transport management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do modelowania ruchu w miastach oraz korzyści stosowania tych narzędzi. Jednym z obszarów zastosowań informatyki jest bieżące i długookresowe zarządzanie infrastrukturą i warunkami ruchu, umożliwiając realizację zapotrzebowania na transport w miastach.(abstrakt autora)

The article presents the use of modern IT tools for modelling traffic in the cities and the benefits of using these tools. One of the areas of IT applications is ongoing and long-term management of the infrastructure and traffic conditions, enabling the realization of the demand for transport in cities.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak J., Kicinger A., Kapiszewski M., (współpraca) Śleszyński P. (2007), Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, "CEFMR Working Paper" No 2, www.cefmr.pan.pl.
 2. Dybicz T. (2005), Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie, Konferencja "Transport publiczny w Warszawie", 10-11.10.2005 r., www.um.warszawa.pl.
 3. Dydkowski G. (2012), Ocena efektywności działalności oraz przedsięwzięć rozwojowych transportu, w: Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, (red.) M. Michałowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 96-112.
 4. Dydkowski G., Urbanek A. (2013), Directions and Benefits of Using Traffic Modelling Software in the Urban Public Transport, in: Activities of Transport Telematics, (ed.) J. Mikulski, "Communications in Computer and Information Science" Vol. 395, Springer, Berlin Heidelberg, s. 23-31.
 5. Dydkowski G. (2012), Zarządzanie ruchem na drogach, w: A. Austen, G. Dydkowski, Zarządzanie usługami użyteczności publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. EU Transport in Figures (2013), Statistical Pocketbook 2013, European Commission, European Union, Belgium.
 7. Kos B. (2013), Kierunki poprawy efektywności zarządzania siecią drogową Polsce, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, (red.) B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 149-164.
 8. Lilpop Z., Sidorenko A., Waltz A. (1983), Prognozowanie ruchu miejskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 9. Lubieniecka-Kocoń K., Kos B., Kosobucki Ł., Urbanek A. (2013), Modern Tools of Passenger public Transport Integration, in: Activities of Transport Telematics, (ed.) J. Mikulski, "Communications in Computer and Information Science" Vol. 395, Springer, Berlin Heidelberg, s. 81-88.
 10. Niebieska księga. Sektor transportu publicznego, Jaspers 2008.
 11. Planowanie systemów transportu miejskiego (1993), cz. 9-12, (red.) W. Suchorzewskiego, "Transport Miejski" nr 1, 2, 3, 4.
 12. Suchorzewski W. z zespołem (1992), Planowanie systemów transportu w miastach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 13. Supernak J. (1980), Modele powstawania miejskiego ruchu osobowego, WKiŁ, Warszawa.
 14. Tomanek R. (1996), Integracja komunikacji miejskiej - od porozumienia taryfowego do zarządu transportu, "Transport Miejski" nr 10.
 15. Transport wyniki działalności w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 16. www.bit-poznan.com.pl (2014).
 17. www.ptvag.com (2014).
 18. www.gddkia.gov.pl (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu