BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 2006
Business Activity in Construction Industry : 1st Quarter of 2006
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 50, 33 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor publiczny, Sektor prywatny, Budownictwo
Employment, Construction investments, Public sector, Private sector, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2006 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość +3.4, taką samą jak w I kwartale 1996 r. i większą niż w dowolnym innym I kwartale od rozpoczęcia badania koniunktury w budownictwie. Warto podkreślić, że w I kwartale we wszystkich pozostałych latach wskaźnik przyjmował znacznie niższe, ujemne wartości. Obecny wskaźnik koniunktury jest większy o 9 punktów niż w I kwartale rok temu, o 13 punktu niż 2 lata temu, o 37 punktów niż 3 lata temu i o 42 punkty niż 4 lata temu. Wskaźniki koniunktury w sektorze prywatnym i publicznym mają zbliżone wartości, odpowiednio równe +3.1 i +4.7. Podobnie jak wskaźnik koniunktury w ujęciu ogółem, obecne wskaźniki obu sektorów własnościowych są prawie takie same jak w I kwartale 1996 r. i większe niż w I kwartale pozostałych lat. (fragment tekstu)

In the 1st Quarter of 2006 the general business indicator took a value +3.4, the same as in the 1st Quarter of 1996 and higher than in any 1st quarter since the business survey for construction industry has been initiated. It is worth emphasizing, that in every 1st quarter of the other years the business indicator took much lower, negative value. At present the business indicator is higher by 9 points than in the 1st quarter a year ago, by 13 points than 2 years ago, by 37 points than 3 years ago and by 42 points than 4 years ago. The business indicators in the private and public sector take similar values, equal to +3.1 and +4.7, respectively. Similarly as the general business indicator, present indicators of both ownership sectors are almost the same as in the 1st Quarter of 1996 and higher than in the 1st quarter of the other years. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu