BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łączek Marcin
Tytuł
Rola rodziny w religijnym wychowaniu dzieci - perspektywa pedagogiczna
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 103-113, bibliogr. 24 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Rodzina, Religia, Dzieci, Pedagogika, Psychologia społeczna, Wychowanie
Family, Religion, Children, Pedagogy, Social psychology, Parenting
Abstrakt
Rodzina stanowi środowisko mające najlepsze warunki do przekazywania wartości moralnych, kulturowych, ponadczasowych i jednostkowych, które pomagają człowiekowi w kształtowaniu własnej tożsamości. Jest grupą podstawową w życiu swych członków. J. Rembowski uzasadnia tę tezę wyrażając słuszny pogląd, iż rodzina jest grupą podstawową w kilku znaczeniach, lecz głównie w tym, że stanowi fundament dla wytworzenia się społecznego charakteru i społecznych ideałów jednostki [Szychowska, 1999: 29]. Rodzina jest naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie oddziałuje na nie uspołeczniająco, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące je. Niezależnie do tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy przejawia cechy patologii - w każdym przypadku kształtuje osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu dziecka [Izdebska 1993: 699]. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Bałut, A. 1998. Wychowanie dziecka w rodzinie katolickiej, "Posłaniec św. Rodziny" Nr 5.
 3. Czapow, Cz. 1968. Rodzina a wychowanie, Warszawa.
 4. Dupkala, R. 2009. Wstęp do filozofii dziejow, Warszawa.
 5. Grudniewski, T. 2000. Funkcje społeczne i kulturalne rodziny, "Wychowaniena co dzień" Nr 4-5.
 6. Hennelowa, J. 1973. U nas w rodzinie, Kraków.
 7. Izdebska, H. 1993. Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa.
 8. Janke, A.W. 1999. Uwarunkowanie podmiotowości stosunków wychowawczych w rodzinie. "Wychowanie na co dzień" Nr 7-8.
 9. Kamiński, M. 1994. "Msza Święta" Nr 9.
 10. Kozubska, A. 2000. Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 11. Kuśnierz, W. 2000. Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci, "Życie Szkoły" Nr 3.
 12. Kutiak, K. 2000. Wychowawczy aspekt wartości miłości w rodzinie, "Wychowanie na co dzień" Nr 3.
 13. Okoń, W. 1998. Rodzina, w: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 14. Pecyna, M.B. 1998. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa.
 15. Rembowski, J. 1980. Rodzina jako system powiązań, w: Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemska, Warszawa.
 16. Sękowska, Z. 1982. Wspołzależność wychowania i rozwoju dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F. Adamski, Kraków.
 17. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 18. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 19. Sujak, E. 1972. Sprawy ludzkie, Kraków .
 20. Sztanke, G. 1995. Czasopisma psychologiczne - "Psychologia wychowawcza"i "Przegląd Psychologiczny" o Rodzinie, w: Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, pod red. K. Jakubiak, Bydgoszcz.
 21. Szychowska, M. 1999. Stosunek rodziców do szkoły a osiągnięcia edukacyjne ich dzieci, "Wychowanie na co dzień" Nr 10.
 22. Tyszka, Z. 1993. Rodzina, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa.
 23. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 24. Zaborowski, Z. 1969. O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno - wychowawcza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu