BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : III kwartał 2006
Business Activity in Construction Industry : 3rd Quarter of 2006
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 52, 32 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Budownictwo
Employment, Construction investments, Private sector, Public sector, Construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W III kwartale 2006 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość +29.7, większą niż w którymkolwiek III kwartale od rozpoczęcia badania koniunktury w budownictwie. Największa dotychczas wartość ogólnego wskaźnika koniunktury w III kwartale wystąpiła rok temu i wynosiła +20.7. Obecny wskaźnik jest znacznie większy niż w III kwartałach minionych lat: większy o 9 punktów niż rok temu, 15 punktów niż 2 lata temu, o 31 punktów niż 3 lata temu i o 40 punktów niż 4 lata temu. Także w obu sektorach własnościowych obecne wskaźniki koniunktury mają wartości większe niż w dowolnym III kwartale od rozpoczęcia tego badania. Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatniego roku w sektorze prywatnym wskaźnik zwiększył się o 11.4 punktu, w publicznym zaś tylko o 3.5 punktu. (fragment tekstu)

In the 3rd Quarter of 2006 the general business indicator took a value of +29.7, higher than in any 3rd quarter since the business survey for construction industry has been initiated. Up to now the highest value of the general business indicator in the 3rd quarter occurred a year ago and was equal to +20.7. Present indicator is much higher than in the 3rd quarters of previous years: higher by 9 points than a year ago, by 15 points than 2 years ago, by 31 points than 3 years ago and by 40 points than 4 years ago. Also in the both ownership sectors present business indicators are higher than in any 3rd quarter since the inception of this survey. However, it should be emphasized that during previous year in the private sector the indicator increased by 11.4 points, whereas in the public one only by 3.5 points. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu