BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motnyk Marcin (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach)
Tytuł
Proces decyzyjny i jego determinanty w zarządzaniu organizacjami
Decision Process and his Factors in an Organizations Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, nr 32, s. 157-166, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Proces decyzyjny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer
Decision making, Decision proces, Enterprise management, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces podejmowania decyzji stanowi jeden z najistotniejszych elementów pracy menedżera bez względu na typ organizacji czy jego formę prawną. Różnice mogą tkwić jedynie w czynnikach kształtujących sytuację decyzyjną, co wpływa także na strukturę procesu decyzyjnego. W pracy menedżerów niezmiernie rzadko mamy bowiem do czynienia z pełną racjonalnością tego procesu. Dlatego w praktyce menedżerskiej wypracowano wiele modeli podejmowania decyzji zakładających ograniczoną racjonalność tego działania, ale również narzędzi wspomagających ten proces.(abstrakt oryginalny)

Decision process is one of the most important element of a manager's activity. It makes no difference as to what kind of organization is taken into consideration (type of organization, law form). Differences can only be connected with the key factors that influence a decision situation is factor that influences the structure of a decision process. In managerial practice we usually meet restricted rationality of a decision process. It allowed to build a number of decision making models with restricted rationality of decision process, and also a number of tools built to help managers in making a proper decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Halama H., Ingram M., Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 2. Biolik J., Ekonometryczne modele wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1993.
 3. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 4. Florek J., Barczak A., Procesy informacyjno-decyzyjne w eksploatacji obiektów technicznych, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2004, nr 1-2.
 5. http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Wykres%20 Ishikawy [31.10.2011].
 6. Karwacki Z., Konarzewska I., Elementy teorii podejmowania decyzji, Absolwent, Łódź 1997.
 7. Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004.
 8. Penc J., Decyzje menedżerskie o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 9. Rosłanowska-Plichcińska K" Podejmowanie decyzji w firmie, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 10. Wiśniewski J.W., Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy, Instytut Wydawniczy Gravis, Toruń 1991.
 11. Zarządzanie teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu