BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szary Marian, Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Diagnoza i wariantowanie strategii konkurencyjnych - interaktywne wspomaganie decyzji z wykorzystaniem systemu ekspertowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 63-79, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie strategiczne, Systemy ekspertowe, Analiza strategiczna, Strategiczna Karta Wyników
Decision Support Systems (DSS), Strategic management, Expert systems, Strategic analysis, Balanced Scorecard (BSC)
Abstrakt
Wśród metod analizy strategicznej można wyróżnić: metody scenariuszowe, metody wielorakich możliwości, analizę łańcucha wartości, analizę pięciu sił M.E. Portera, strategiczny bilans, budżetowanie globalne, analizę krzywej doświadczenia, cykl życia produktu/technologii, metodę luki strategicznej oraz metody zintegrowane: analizy portfelowe, analizy SWOT i SPACE. Na etapie wdrażania strategii coraz częściej wykorzystuje się koncepcję Strategicznej Karty Wyników, która jednocześnie służy jako narzędzie kontroli realizacji strategii [Jaruga A., 2000; Marciniak S., Krawczyk M., 2000], Zastosowania Strategicznej Karty Wyników wymagają dobrze funkcjonującej informacji bazowej: systemów transakcyjnych, informacji zarządczej oraz zaawansowanego poziomu planowania strategicznego operacyjnego i finansowego. Skuteczność kontroli strategicznej jest w dużym stopniu zdeterminowana przez umiejętne wykorzystanie informacji strategicznych zawartych w instrumentach kontrolnych, takich jak systemy wczesnego ostrzegania (SWO), budżetowanie, analiza benchmarkingowa oraz rachunkowość zarządcza.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaruga A., 2000: Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 1.
 2. Marciniak S., Krawczyk M., 2000: Zrównoważona karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 7.
 3. Gołębiowski T., 2001: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Diffin, Warszawa 2001.
 4. Cox E.D., 1995: Fuzzy Logic for Business and Industry. Charles River Media Inc., Rockland Mass.
 5. Goonatilake S., Khebbal S., 1995: Intelligent Hybrid Systems. John Wiley, Chichester.
 6. Medsker L.R., 1998: Hybryd Intelligent Systems. Kluwier Academic Press, Boston.
 7. Hunek J.K., 1984: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 8. Holder M., Ritter L., 1988: System wczesnego ostrzegania i rozpoznawania szans. "Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw", nr 7/8.
 9. Bliński W.F., 1990: Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych jednostkach administracyjnych. "Przegląd Organizacji", nr 2-3.
 10. Wierzbiński J., 1998: Systemy wczesnego postrzegania. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 11. Stolecki G., Szary M., Twardowski Z. 2002: Wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania z bazą wiedzy jako narzędzie wspomagania decyzji ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. IV Międzynarodowa konferencja naukowa "Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Sopot.
 12. Twardowski Z., 2000: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. AE, Katowice.
 13. Klein M., Methlie L.B., 1992: Expert Systems a Decision Support Approach. With application in management and finance. Addison-Wesley.
 14. Bassiliades N., Vlahavas I., 2000: Active Knowledge-Base Systems. In C.T. Leondies (ed.): Knowledge-Base Systems, Techniques and Applications, Academic Press, New York.
 15. Puppe F., 1993: Systematic Introduction to Expert System, Knowledge Representations and Problem-Solving Method, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 16. Gołuchowski J., 1997: Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych. AE, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu