BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Grudziński Janusz, Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Monitorowanie zachowań konkurencji - wsparcie procesów analiz benchmarkingowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 79-88, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie strategiczne, Konkurencja, Benchmarking
Key success factors, Decision Support Systems (DSS), Strategic management, Competition, Benchmarking
Abstrakt
Benchmarking to proces ciągły i powtarzalny. Nie może on być jednorazowym wysiłkiem dokonywanym jedynie wtedy, gdy firma znajduje się w niekorzystnej sytuacji rynkowej. Musi być wpisany na trwałe w strategię firmy. Dla potrzeb analiz strategicznych najbardziej przydatny jest benchmarking strategiczny, który polega na stałym porównywaniu badanego przedsiębiorstwa ze wzorcowymi konkurentami, liderami sektora z punktu kluczowych czynników sukcesu. Kluczowe czynniki sukcesu są to wszelkie ważne zasoby, kompetencje, działania i rezultaty dotychczasowej działalności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie. Poprawna identyfikacja kluczowych czynników sukcesu umożliwia prawidłowy wybór priorytetów w planowaniu, jak np.: wybór odpowiedniego segmentu operacyjnego, właściwą alokację zasobów i budowę kompetencji istotnych w danej dziedzinie działalności, dobór najskuteczniejszych narzędzi konkurencji. Należy wybrać przynajmniej jeden czynnik, w przypadku którego dana firma już ma lub pragnie uzyskać przewagę nad konkurentami. Ten czynnik uznaje się za główne narzędzie konkurencji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Penc-Pietrzak I., 2001: Rodzaje benchmarkingu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4.
  2. Gołębiowski T., 2001: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Diffin, Warszawa 2001.
  3. Weber J., 2001: Wprowadzenie do controllingu. Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
  4. Bieniok H., Głód G., 2003: Organizacja ucząca się w świetle badania zachowań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego. Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Red. K. Zimniewicz. AE, Poznań.
  5. Romanowska M., 1996: Zarządzanie strategiczne. Wyd. CIM, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu