BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczuk-Merta Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju
Consumption as a Factor of Innovative Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 5-13, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Innowacje, Konsumpcja, Rozwój społeczno-gospodarczy
Development, Innovations, Consumption, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest analizie wzajemnego oddziaływania na siebie współczesnej konsumpcji i rozwoju społeczno-gospodarczego, który z założenia oparty jest na innowacjach. Efekty takiego oddziaływania sprawiają, że konsumpcja podlega relatywnie dużym zmianom innowacyjnym, analogicznie jak rozwój gospodarczy. Jednak uzyskiwane efekty innowacyjne nie zawsze służą założonemu celowi rozwoju, jakim jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa. Spowalniają tym samym zmierzanie do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to an analysis of the mutual impact on each other of contemporary consumption and socioeconomic development which, in principle, is based on innovations. Effects of such an impact cause that consumption is subject to relatively big innovative changes, similarly as the economic development. However, the achieved innovative effects not always serve the adopted objective of the development which is raising the society's quality of life. Thus they slow down the approach to sustainable consumption and sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogunia-Borowska M., Śleboda M. (2003), Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, UNIVERSITAS, Kraków.
 2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dąbrowska A. (2011), Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, (w:) A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa.
 4. Galbraith J.K. (1975), Rewolucjonistą nie jestem, "Polityka", nr 23.
 5. Innowacyjna Polska w Europie. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju (2010), U. Płowiec (red. nauk.), PWE, Warszawa.
 6. Keynes J. (1936), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza, PWN, Warszawa.
 7. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce (2006), M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce (2011), A. Kusińska (red. nauk.), PWE, Warszawa.
 9. Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 10. Lipiński J. (1969), Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa.
 11. Mishan E.J. (1986), Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa.
 12. Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, IBRKK, Warszawa.
 13. Olejniczuk-Merta A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, IBRKK, Warszawa.
 14. Ritzer G. (2009), Magiczny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.
 15. Schumpeter J. (1912), Theoria der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker and Humblot, Leipzig.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu