BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola kodów kulturowych i zachowań konsumentów w kreowaniu innowacji
The Role of Cultural Codes and Behaviours of Consumers in Creating Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 26-36, rys., tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Kreatywność, Zachowania konsumenta
Innovations, Creativity, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W badaniu procesu kreowania innowacji wskazać należy na rolę kodów kulturowych, wyrażających znaczenie, które przypisujemy różnym zdarzeniom, zjawiskom, przedmiotom i innym rzeczom. W artykule przedstawiono istotę, rodzaje i sposoby identyfikacji kodów kulturowych Poszukując źródeł inspiracji dla rozwiązań i produktów innowacyjnych, wskazano nowe trendy w zachowaniach konsumenckich. Przedstawiono pozyskiwanie wiedzy kulturowej oparte na wykorzystywaniu semiotyki, identyfikacji metafor głębokich w myśleniu konsumentów, podkreślając także znaczenie analizy modeli mentalnych i technik badań etnograficznych. Na koniec wskazano na rolę Idea Managerów w zdobywaniu pomysłów klientów w zakresie innowacji. (abstrakt oryginalny)

In the research of the process of creating innovation, one must specify the role of cultural codes, expressing the meanings that we assign to different events, phenomena, objects and other things. The article presents the nature, types and methods of identifying cultural codes. Seeking sources of inspiration for innovative solutions and products new trends in consumer behaviour are mentioned. Acquiring cultural knowledge based on the use of semiotics, the identification of deep metaphors in consumers thinking, as well as emphasising the importance of analysing of mental models and techniques of ethnographic research has been presented. At the end, the role of Idea Managers in acquiring customers ideas for innovation is shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa.
 2. Białaczewska M. (2014), Co warto wiedzieć o mózgu konsumenta (cz. II), Neuromarketing, UX design.
 3. Borowska-Beszta B., Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice, za: Kaniowska K. (1999), Opis. Klucz do zrozumienia kultury, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 19, PTL, Łódź.
 4. Diensberg D., Kreatywność w marketingu /artykuły/ Praktyka Public relation - Portal PR New-Sline.pl
 5. Kotler Ph., Keller J. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 6. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Polak K., Żurwicka-Koczan M. (2011), Audyt semiotyczny innowacyjności, Semiotic Solutions, Warszawa.
 8. Rapaille C. (2008), Code de Culture. Comment déchiffrer les rites de la vie quotidienne à trevers le monde, JC Lattés Edition, Paris.
 9. Vejlgaard H. (2012), Anatomia trendu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 11. Zaltman G., Zaltman L. (2010), Metafora w marketingu, Rebis, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu