BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Roland (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Bezdomność przenoszona(zagadnienie i problematyka badań)
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 2 (3), s. 257-275, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezdomność, Emigracja, Emigracja zarobkowa, Ubóstwo
Homelessness, Emigration, Economic emigration, Poverty
Abstrakt
Problem bezdomności na emigracji jawi się jako jeden z najbardziej złożonych i najtrudniejszych do eksploracji. Dotychczasowe badania tego zjawiska, szacowanie jego skali opierało się na badaniach ilościowych. Badania emigracji nie obejmowały do tej pory bardzo szerokiego zjawiska bezdomności emigracyjnej, nie wspominając już o opisanym zjawisku bezdomności przenoszonej. Brakuje szerszych i wyczerpujących opracowań poświęconych problematyce bezdomności. Brak jest także, poza wyjątkami, opracowań poświęconych metodologicznym problemom związanym w ogóle z badaniem tego zjawiska. Przekłada się to na trudności ze stworzeniem statystyki bezdomnych na emigracji. Do tej pory nie ma szacunkowej liczby tych osób, nie określono dynamiki zjawiska i zmian w strukturze populacji oraz jej charakterystyki. Trudno dostrzec także istotne elementy jakościowe tej grupy. Bezdomność, jako zjawisko emigracyjne w świadomości społecznej zaistniało w ostatnich latach emigracyjnych doświadczeń. Dotychczas jednakże nie sądzono, jak duża jest jego skala. Zachodzące w Europie zmiany społeczno gospodarcze i polityczne na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ujawniły to zjawisko. Opracowanie ilościowe i jakościowe tego zjawiska może wpłynąć nie tylko na zdiagnozowanie sytuacji, ale także na skuteczność organizowania systemu pomocy osobom bezdomnym. Oczywiście w tak krótkim materiale zasygnalizowano jedynie pewne kierunki działań i ich perspektywy. Warto jednak, by zjawisko bezdomności w zakresie ogólnej bezdomności na emigracji, implicite bezdomności przenoszonej, zostały gruntownie przebadane. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Białas, Problem bezdomności w kontekście przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych w Polsce po roku 1989, "Auxilium Sociale" 2001, nr 3/4, s. 13-54.
 2. M. Adamska, Kategorie ludzi bezdomnych, "Wychowanie na co Dzień", 1999, nr 12, s. 7-9.
 3. P. Declerck, Rozbitkowie: rzecz o paryskich kloszardach, Muza, Warszawa 2004.
 4. A. Duracz-Walczak, Bezdomni, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, PHARE, CRSS, Warszawa 1996.
 5. A. Duracz-Walczak, Bezdomność w Polsce, o ujednolicenie pojęć, "Polityka Społeczna" 1998, nr 5/6, s. 24-27.
 6. G.F. Gilder, Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 7. S. Kawula, Pomocniczość i wsparcie: kategorie pedagogiki społecznej, Kastalia, Olsztyn 2002.
 8. T. Kamiński, Wokół pojęcia bezdomności, "Roczniki Naukowe Caritas" 1997, nr 1, s. 14-28.
 9. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 10. S. Kurzymski, Skrzywdzeni przez los - zwierzenia ludzi bezdomnych, Roxan, Gdańsk 2001.
 11. M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzypisania, studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
 12. D. Piekut-Brodzka, Bezdomnych i bezdomności: aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2000.
 13. M. Porowski, Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, [w:] Pedagogika społeczna, człowiek w zmieniającym się świecie, (red.) T. Pilch, I. Lepalczyk, wyd. 2, Żak, Warszawa 2003, s. 433-443.
 14. A. Przymeński, Skala i geografia zjawiska bezdomności w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe", Seria 1, 1999, s. 120-141.
 15. A. Przymeński, Zjawisko bezdomności w Polsce współczesnej, "Polityka Społeczna" 1998, nr 4, s. 8-11.
 16. S. Sidorowicz, Psychospołeczne aspekty bezdomności, "Roczniki Naukowe Caritas", 1997, s. 103-118.
 17. L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność, aspekty polityki społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002.
 18. Ubodzy i bezdomni, (red.) Piotr Dobrowolski, I. Mądry, Uniwersytet Śląski, Katowice 1998.
 19. A. Żarow-Nitoń, Dlaczego stali się bezdomnymi? "Rocz. Sekc. Pedagog.", WSF-P Kraków 2002, s. 163-194.
 20. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji, (Dz.U. Nr 126, poz. 1390).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu