BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardocka-Jałowiec Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Gospodarowanie środkami konsumpcji a zdolność kreowania działalności innowacyjnej w gospodarce
Consumption Resources Management and the Ability to Create Innovative Activity in the Economy
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 37-48, tabl., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja gospodarstw domowych, Oszczędności gospodarstw domowych, Zadłużenie gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych
Consumption, Consumption in household, Household savings, Household debt, Household income
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że gospodarowanie środkami konsumpcji wyznacza długookresową zdolność kreowania działalności innowacyjnej w gospodarce. Rozważania teoretyczne obejmują istotę działalności innowacyjnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej kreowanie, oraz klasyfikację środków konsumpcji, będących w dyspozycji podmiotów konsumpcji (gospodarstw domowych). Mając na względzie cel aplikacyjny rozważań, przeprowadzono analizę gospodarowania finansowymi środkami konsumpcji przez polskie gospodarstwa domowe w latach 2000-2011 na podstawie wtórnych danych empirycznych GUS i wyników badań "Diagnoza Społeczna"1. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to show that consumption resources management determines the long-term ability to create innovative activity in the economy. The theoretical considerations include the essence of innovative activity, with a particular attention being paid to creation thereof as well as to classification of consumption resources being at the disposal of consumption subjects (households). Having in mind the applicative aim of considerations, the author carried out an analysis of managing financial resources of consumption by Polish households in 2000-2011, based on CSO's secondary empirical data and findings of the surveys "Diagnoza Społeczna" [Social Diagnosis]. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków - raport (2003), J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 3. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków - raport (2011), J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 4. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków - raport (2013), J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 5. Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission (2010), European Commission.
 6. Freeman C. (2004), Technological Infrastructure and International Competitiveness, "Industrial and Corporate Change", Vol. 13 (3).
 7. Gardocka-Jałowiec A. (2012), Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, "Ekonomista", nr 1.
 8. Gardocka-Jałowiec A. (2013), Konsumpcja a działalność innowacyjna we współczesnej gospodarce, "Handel wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing", IBRKK, Warszawa.
 9. Gomez-Salvador R., Lojschova A., Westermann T. (2011), Household Sector Borrowing in the Euro Area. A Micro Data Perspective, European Central Bank, No. 125.
 10. Hamermesh D.S. (1984), Consumption During Retirement: The Missing Link in the Life Cycle, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 66(1).
 11. Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 12. Lendel V., Varmus M. (2011), Creation and Implementation of the Innovation Strategy in the Enterprise, "Journal Economics and Management", Vol. 16.
 13. Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg.
 14. Raymond M. (2010), The Trend Forecaster's Handbook, Laurence King Publishing, London.
 15. Romer P. (1990), Endogenous Technological Change, "The Journal of Political Economy", Vol. 98(5).
 16. Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-Generation Innovation Process, "International Marketing Review", Vol. 11(1).
 17. Zimbardo P.G., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu