BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dyfuzja innowacji w regionach transgranicznych
Diffusion of Innovation in Cross-Border Regions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 13-21, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Innowacje, Dyfuzja, Region przygraniczny, Euroregiony
Innovations, Diffusion, Border areas, Euroregions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie mechanizmu dyfuzji innowacji w regionach transgranicznych. Stanowi on kontynuację badań tej problematyki prowadzonych przez autora. W artykule dokonano porównania jego cech z modelem typowym w tym zakresie i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaki model procesu innowacyjnego dominuje w badanym obszarze. Regionem transgranicznym objętym analizą będzie euroregion funkcjonujący na styku trzech państw: Polski, Niemiec i Czech, a mianowicie Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN). W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich w postaci wywiadów z wykorzystaniem ankiety, przeprowadzonych przez autora w ERN w latach 2011-2014. W końcowej części zaprezentowano wnioski pewne i rekomendacje, które można wykorzystać w budowaniu sprawnego i skutecznego mechanizmu transgranicznej dyfuzji innowacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show the mechanism of diffusion of innovations in cross-border regions. The author makes a comparison of the characteristics of a typical model in this regard and finds the answer to the question: what model of the innovation process dominates in the study area. The cross-border region covered by the analysis is Euroregion Neisse Nisa-Nysa (ERN) functioning at the crossroads of three countries: Poland, Germany and Czech.. The article presents the results of direct research in the form of interviews using a survey conducted by the author in the ERN in 2011-2014, a sample of 23 intentional subjects - 9 municipalities and 14 business institutions (BEI). In the final section the article presents some conclusions and recommendations that can be used to build an efficient and effective mechanism for cross-border diffusion of innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Cross-border cooperation of Lower Silesia and Saxony - current results and prospects, [w:] Regional Economy in Theory and Practice, red. E. Sobczak, A. Raszkowski, Prace Naukowe UE nr 286, Wyd. UE, Wrocław 2013.
 2. Adamowicz M., Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w UE, PN nr 35, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 3. Borys T., Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Seria: Statystyka w Praktyce nr 6, GUS, Warszawa 1999.
 4. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 5. Brodecki Z. (red.), Regiony, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 6. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 7. Korenik S., Kształtowanie się zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych Dolnego Śląska - nowe semiperyferie, [w:] red. S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura, Prace Naukowe UE nr 253, Wyd. UE, Wrocław 2012.
 8. Łoboda J., Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Acta UWr Nr 585, Studia Geogr. 37, Wrocław 1983.
 9. Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Seria: Monografie i Opracowania nr 221, Wyd. UE, Wrocław 2012.
 10. Okoń-Hordyńska K., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 11. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999.
 12. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 13. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 14. Rykiel Z., Pawłowska A., Region i regionalizm w socjologii i politologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 15. Salivan D.O., Dooley L., Applying Innovation, CA: Sage, Thousand 2009.
 16. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 17. Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wyd. Wizja Press & IT, Warszawa 2009.
 18. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 19. http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2101733.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu