BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Edward (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 5-11, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia, Redukcja zatrudnienia, Zwolnienie pracownika, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Restructuring of enterprises, Employment restructuring, Employment reduction, Dismissal, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Restrukturyzacja przedsiębiorstw ukazana jest jako jedno z wielu narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, zmierzających do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku. W artykule wyeksponowano problematykę restrukturyzacji zatrudnienia wskazując na zalety uaktywnienia wielu komórek organizacyjnych, zmiany zakresu ich działalności, korzyści z restrukturyzacji związane z obniżeniem kosztów pracy i zwiększenia efektywności przedsiębiorstw. Wykazano również obszary restrukturyzacji w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Corporate restructuring is shown as one of the many tools improving the functioning of businesses aimed to succeed in a competitive market. The article presents the problems of restructuring of employment indicating advantages of the activation a number of organizational units, change the scope of their activities, the benefits of the restructuring associated with lower labor costs and business efficiency increase. There were also shown areas of restructuring in the Polish and foreign companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Egeman E.M., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Warszawa 1999.
  2. Gabrusewicz W., Galicki J., Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krynica 1994, pod red. R. Borowieckiego, Kraków 1995.
  3. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Warszawa 1999, s. 154.
  4. Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Łódź 1998.
  5. Thierry D., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Warszawa 1995.
  6. Zakrzewska-Bielawska A., Cechy i skutki restrukturalizacji organizacyjnej i kadrowej na przykładzie dużych przedsiębiorstw, praca doktorska pod kierunkiem naukowym prof. S. Lachiewicza, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
  7. Zakrzewska-Bielawska A., Zmiany w strukturze zatrudnienia restrukturyzowanych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", z. 38, Łódź 2003, s. 21-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu