BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przewaga komparatywna Polski w handlu z Chinami w latach 1995-2012
Revealed Comparative Advantage of Poland in Trade with China in the Years 1995-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 66-75, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przewaga komparatywna, Handel zagraniczny, Konkurencyjność
Comparative advantage, Foreign trade, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Chiny
Poland, China
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie miejsca Chin w polskim handlu zagranicznym oraz struktury towarowej obrotów z tym państwem. Zwrócono także uwagę na ujawnioną przewagę komparatywną w handlu Polski z Chinami według poszczególnych grup towarowych PKWIU. Analizie poddano lata 1995-2012. Dane zebrane z artykule wskazują, że udział Chin w polskim eksporcie jest, pomimo wzrostu, nadal niewielki (nie przekracza 1%), ale w imporcie zwiększył się znacząco (do 9% w 2012 roku), co spowodowało, że Chiny są trzecim (po Niemczech i Rosji) największym dostawcą produktów na nasz rynek. W strukturze towarowej eksportu dominują: chemikalia, maszyny i urządzenia oraz metale i wyroby metalowe. W imporcie natomiast: maszyny urządzenia, odzież, zabawki. Obliczenia (wskaźnik RCA i CRCA) wskazują, że handel z Chinami raczej odbywa się zgodnie z ujawnioną przewagą komparatywną Polski. Największy udział w polskim eksporcie do Chin mają metale i chemikalia, dla których wartości CRCA są dodatnie.(abstrakt oryginalny)

The aims of this article are the analysis of the structure of Poland's trade with China, the position of China as a supplier and a customer of Poland, and the revealed comparative advantage in turnovers with the most important trade partner of our country. The analysis refers to the period 1995-2012. The data presented in the paper indicate that the share of the China in Polish export and import increased in the researched period. China is one of the most important suppliers of Poland (the share of China in import is almost 9%). The main subjects of Polish trade are: basic metals, machinery and different equipment and chemicals. The calculations (RCA and CRCA) indicate that Polish trade with China is in accordance with the revealed comparative advantage. The biggest part of Polish export to China are: basic metals and chemicals, and the value of CRCA in these cases is above zero.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balassa B., Trade liberalization and revealed comparative advantage, "Manchester School of Economics and Social Studies" 1965, vol. 32.
  2. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Dziedzinowa Baza Danych GUS, www.stat.gov.pl (27.02.2014).
  4. Hagemejer J., Michałek J.J., Michałek T., Uwzględnienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług. Ekspertyza wykonana na zamówienie UKIE, 2008, ec.europa.eu/budget/ reform2008/library/contributions/us/20080415_US_34.pdf (24.03.2014).
  5. Handel zagraniczny styczeń-grudzień 1996, GUS, Warszawa 1997.
  6. Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2012, GUS, Warszawa 2013.
  7. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 1996-2013.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, DzU z 1997, nr 42, poz. 264.
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, DzU z 2008, nr 207, poz. 1293.
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, DzU z 2004, nr 89, poz. 844.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu