BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Lucyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ochrona zdrowia rodziny
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s. 53-67
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka socjalna, Ochrona zdrowia
Family, Social policy, Health care protection
Abstrakt
Podstawowym problemem jest określenie stanu zdrowia polskich rodzin. Jest to zadanie trudne, bowiem dostępne dane dotyczą ogółu ludności w różnych przekrojach, lecz problem zdrowia rodziny jest mało omawiany. Na podstawie tych danych trzeba stwierdzić, że standardowe pomiary negacji zdrowia, do których można zaliczać umieralność ogółu ludności, w tym niemowląt, kształtują się znacznie korzystniej w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej aniżeli w Polsce. W tych właśnie krajach trwanie życia ludzkiego jest długie, a umieralność niemowląt kształtuje się na poziomie niskim. Oczywiście te wskaźniki charakteryzują tylko w sposób bardzo ogólny poziom zdrowia, tym niemniej są one najbardziej wiarygodne i mimo pewnych różnic w metodach pomiaru są porównywalne we wszystkich krajach. Zachodzi zatem pytanie w czym tkwią różnice między Polską a krajami o dobrze ukształtowanej gospodarce rynkowej, w których obserwuje się coraz korzystniejsze dane dotyczące stanu zdrowia. Dokonanie oceny stanu zdrowia, a przede wszystkim ustalenie czynników warunkujących je, jest sprawą niezwykle trudną. Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia zawiera elementy niemierzalne, które noszą cechy bardzo subiektywne, często trudne do zobiektywizowania. Pojęcie skutecznej polityki ochrony zdrowia wykracza znacznie poza tradycyjnie przyjmowane ramy, zawężające uzależnienie stanu zdrowotnego społeczeństwa od funkcjonowania profesjonalnych instytucji powołanych do ochrony zdrowia. W tym zakresie szczególna rola przypada rodzinie traktowanej jako podstawowa komórka społeczna. Pełnione przez nią funkcje mają duże znaczenie dla utrzymania i rozwijania szeroko pojętego zdrowia.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Okólski: Determinanty umieralności wg współczesnej teorii. W: Studia nad determinantą reprodukcji ludności. Praca zbiorowa pod red. J.Z. Holzera. Warszawa 1988
 2. Ubezpieczenia chorobowe - rozwiązania niemieckie. Zeszyt 8. Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w Niemczech. Bonn 1994
 3. L. Frąckiewicz: Sfery niedostatku. Warszawa 1983
 4. Ubóstwo jako kwestia społeczna. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 9
 5. A. Rajkiewicz: Społeczeństwo polskie w latach 1989-1993. Warszawa 1994
 6. Polityka społeczna i warunki społeczne w Polsce w latach 1989-1993. IPPS. Warszawa 1994
 7. J. Piotrowski: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1963
 8. H. Worach Kardas: Wiek a pełnienie ról społecznych. Warszawa 1983
 9. M. Dieck: Sicherung Alterer Menschen gegen Pflegebedürfigreit und chronische Krankenheit in 18 Ländern. Berlin 1983
 10. L. Frąckiewicz: Karta praw człowieka starego. Warszawa 1985
 11. A. Zych, B. Bartel: Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. Kielce 1990
 12. Sytuacja bytowa ludzi starszych w r. 1985. GUS
 13. M. Barr: Ekonomika polityki społecznej. Poznań 1993
 14. Czy potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia...? "Serwis Informacyjny CBOS" 1994, nr 8
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu