BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zachorowska Alfreda
Tytuł
Determinanty procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 7-20, wykr.
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Gospodarka, Rozwój gospodarczy
Investing, Economy, Economic development
Abstrakt
Niski poziom inwestycji nie tylko nie stwarza perspektyw na szybką modernizację i rozwój aparatu wytwórczego, lecz łączy się z dekapitalizacją majątku narodowego, a także regresem w budownictwie mieszkaniowym. Przeprowadzone badania wykazują, że trwającemu regresowi me towarzyszy ani ogólna poprawa efektywności, ani pożądana zmiana struktury gospodarczej. Obszary niskiej efektywności nie są eliminowane, a zagrożenie znacznej części przedsiębiorstw państwowych upadkiem wynika nie z ich nieefektywności, lecz z nadmiernie restrykcyjnej polityki podatkowej i kredytowej dławiącej ich działalność produkcyjną i inwestycyjną. Głównym obszarem działań antyrecesyjnych pobudzających popyt krajowy powinna być działalność inwestycyjna, a w szczególności budownictwo mieszkaniowe jako dziedzina o niskiej importochłonności, a pociągająca za sobą wtórną stumulację popytu w wielu dziedzinach gospodarki. Od ożywienia działalności inwestycyjnej, a więc od zwiększenia chłonności inwestycyjnej gospodarki zależy w znacznej mierze przezwyciężenie obecnego kryzysu gospodarczego. Inwestycje są bowiem istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Ich rozwój decyduje nie tylko o tempie rozwoju gospodarczego kraju, ale także o wzroście zatrudnienia i to zarówno w sektorze uspołecznionym, jak i prywatnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Zachorowska: Ekonomiczne instrumenty sterowania chłonnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Katowice 1989
  2. K. Marcinek, H. Walica: Zarys ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej. Katowice 1989
  3. D. Kotlorz, A. Zachorowska: Ekonomiczno-społeczne problemy gospodarowania zasobami pracy w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. Katowice 1992
  4. W. Wajda: Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej. Kraków 1991
  5. A. Płocica: Rola mechanizmów rynkowych w regulacji procesów inwestycyjnych. "Inwestycje i Budownictwo" 1988
  6. K. Marcinek: Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice 1994
  7. A. Milewicz: Rola podatków w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 2
  8. A. Bielawska: Wyrównanie skutków inflacji jako instrument wspierania inwestycji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 5
  9. T. Oleksyn: Bezrobocie w Polsce - przyczyny, perspektywy i przeciwdziałania. "Polityka Społeczna" 1991, nr 3
  10. I. Sokołowski: Opodatkowania venture capital. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 15
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu