BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkiewicz Adam
Tytuł
Zjawiska patologiczne we współczesnej rodzinie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s. 97-109
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka socjalna, Polityka społeczna
Family, Social policy, Social policy
Abstrakt
Lata dziewięćdziesiąte z całą brutalnością odkryły liczne sfery depresji społecznej, na którą składają się: bezrobocie, niedostatek, ubóstwo, degradacja socjalna i ekonomiczna, kryzys edukacji, wychowania, zdrowia, stan spatologizowania ważnych potrzeb psychospołecznych, m.in.: więzi, integracji, tożsamości, solidarności, sensu istnienia. Skala i dynamika zjawisk zaliczanych powszechnie do patologii rodziny uwidacznia stan zagrożenia trwałości rodziny, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości wypełniania przez nią swych podstawowych funkcji na rzecz członków wspólnoty rodzinnej i na rzecz społeczeństwa. Przejawy dysfunkcji rodziny nie leżą wyłącznie w sferze patologii stosunków społecznych, ale są wielostronnie i mocno powiązane z patologią: funkcjonowania instytucji, rynku i sfery usług, pracy, warunków życia ludności, struktur demograficznych, społecznych i zawodowych, środowiska naturalnego (fizycznego i psychicznego), przestrzeni, z licznymi zagrożeniami zdrowia i życia. Kryzys państwa i gospodarki, połączony z walką o władzę i odejściem od głębszych wartości, brak racjonalnej i długofalowej polityki społecznej nie sprzyjają tworzeniu trwałego ładu społecznego, opartego na uniwersalnych wartościach: sprawiedliwości, równości szans, spolegliwości i solidarności, dobru wspólnym, które mają największe znaczenie dla jednostek w procesie identyfikacji z normami postępowania i z systemem wartości małych grup w procesie identyfikacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Strzembosz: Rozmiary sieroctwa społecznego w świetle orzecznictwa sądów opiekuńczych w latach 1958-1974. W: Wybrane zagadnienia patologii rodziny. Praca zbiorowa pod red. M. Jarosz. Warszawa 1976
  2. Elementy problemu patologii społecznej w Polsce. Opr. J.K. Falewicz, J. Jasiński, A. Rażniewski. PAN, Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000". T. 1, Warszawa 1975
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu