BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mlonek Krystyna
Tytuł
Zagrożenia realizacji funkcji opiekuńczo- -wychowawczej w rodzinach bezrobotnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s. 111-117
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka socjalna, Bezrobocie, Wychowanie
Family, Social policy, Unemployment, Education
Abstrakt
Bezrobocie - zwłaszcza długotrwale - jest głównym czynnikiem degradacji ekonomicznej jednostek i rodzin. Prowadzi do szybkiego pogorszenia materialnych warunków życia i poważnych zakłóceń w wykonywaniu podstawowych funkcji rodziny. Trudności w realizacji ekonomicznej funkcji rodziny zagrażają jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej i w istotny sposób wpływają na sytuację dzieci w rodzinach bezrobotnych. Możliwość rozpoznania niektórych z tych zagrożeń powstała dzięki badaniu modułowemu, przeprowadzonemu w sierpniu 1993 roku w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności przez GUS. Statystyczne opracowanie wyników badania oraz obszerny raport, prezentujący najważniejsze aspekty społeczno-ekonomicznego położenia bezrobotnych i ich rodzin stanowią podstawę tego opracowania. Badaniem modułowym objęto ogółem 1784 tys. gospodarstw dotkniętych bezrobociem w Polsce, w tym: 65% w miastach i 35% na wsi. Wśród ogółu badanych gospodarstw domowych 96% stanowiły gospodarstwa rodzinne, w tym 83% jednorodzinne i 17% wielorodzinne. W gospodarstwach jednorodzinnych dominowały gospodarstwa rodzin pełnych (małżeńskich) (85%) nad gospodarstwami rodzin niepełnych (15%), wśród których prawie połowę (46%) stanowiły gospodarstwa samotnych matek i samotnych ojców. Ponad 92% ogółu bezrobotnych rodzin pełnych posiadało dzieci, w tym 35% w wieku od 0 do 6 lat i 34% w wieku od 7 do 14 lat. Łącznie 768 tys. rodzin z dziećmi w wieku poniżej 15 lat stanowiło prawie 2/3 ogółu bezrobotnych rodzin pełnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Kostrubiec: Warunki życia gospodarstw dotkniętych bezrobociem W: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych. Raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności. GUS, Warszawa, styczeń 1994
  2. B. Balcerzak-Paradowska: Zmiana sytuacji gospodarstw domowych na skutek bezrobocia W: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych. Raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności. GUS, Warszawa, styczeń 1994
  3. D. Długosz: Sytuacja dzieci w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem. W: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych. Raport z badania modułowego przeprowadzonego w sierpniu 1993 r. w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności. GUS, Warszawa, styczeń 1994
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu