BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowińska Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Psychologiczna pomoc rodzinie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s. 127-132
Słowa kluczowe
Role społeczne, Rodzina, Polityka socjalna, Psychologia, Pomoc społeczna
Social roles, Family, Social policy, Psychology, Social assistance
Abstrakt
Stosunki między członkami rodziny są bardzo złożone zarówno w treści, jak i w przebiegu. Wyznaczają je nie tylko indywidualne cechy, ale także role społeczne, jakie pełnią oni w rodzinie i poza nią. Rodzina akceptuje niektóre indywidualne dążenia swych członków, inne zaś odrzuca. Określa formy i zakres strategii w celu zachowania bezpieczeństwa, osiągania planów i zamierzeń, kształtuje model osobistych powodzeń oraz pomaga w likwidowaniu konfliktów. Więzi wewnątrzrodzinne dają świadomość wzajemnej łączności, jedności, poczucia wspólnoty. Nie stanowią one stałego układu stosunków, ale są specyficzne dla każdej rodziny i różnych faz jej rozwoju. Ten swoisty układ więzi warunkuje kształtowanie się równowagi psychicznej jej członków. Jego najistotniejszą cechą jest bliskość, serdeczność, spójność wewnętrzna, bezpośredniość i intymność. Szczególnie dotyczy to związku między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Emocjonalna atmosfera w rodzinie nie ma charakteru stałego, ale podlega zmianom; jej rozwój, dynamika zależą od wielu czynników. Na rodzinę można spojrzeć, jak na działający według niepisanych reguł dynamiczny system, którego poszczególne elementy oddziałują na siebie wzajemnie. Jeżeli ten system jest zdrowy, wówczas cechuje go równowaga w podziale odpowiedzialności między poszczególnymi osobami, które żyją w sposób otwarty wobec siebie i otoczenia, komunikacja oparta jest na szczerości, panuje wzajemność pozwalająca pomagać temu członkowi rodziny, który aktualnie najbardziej potrzebuje pomocy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Rembowski: Rodzina w świetle psychologii. Warszawa 1978
  2. W. Domachowski, H. Sęk: Psychoterapia w ujęciu interakcyjnym i systemowym. W: Społeczna psychologia kliniczna. Praca zbiorowa pod red. H. Sęk. Warszawa 1993
  3. W. Sokoluk: Doradztwo i formy psychoterapii w poradnictwie rodzinnym oraz małżeńskim. W: Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Praca zbiorowa pod red. M. Kozakiewicza. Warszawa 1985
  4. M. Radochoński: Strukturalna terapia rodzinna. "Problemy Rodziny" 1988, nr 1
  5. I. Namysłowska: Proces terapii rodzinnej. "Nowiny Psychologiczne" 1989, nr 1
  6. E. Woydyłło: Początek drogi (wykłady psychologa na oddziale odwykowym). Warszawa 1992
  7. L. Gapik: Kierunki terapii rodzinnej i małżeńskiej. "Problemy Rodziny" 1989
  8. J. Strojnowski: Psychoterapia. Warszawa 1985
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu