BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Floreńska Irena
Tytuł
Tradycje kulturowe współczesnej rodziny śląskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s.
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka socjalna, Wychowanie
Family, Social policy, Education
Kraj/Region
Śląsk
Silesia
Abstrakt
Tradycja to kategoria kulturowa niezwykle istotna w systemie wartości każdej społeczności. Wyraża się w aspektach: przedmiotowym jako dziedzictwo, podmiotowym jako postawy społeczne wobec przeszłości, czynnościowym jako transmisja, tj. przekaz akceptowanych społecznie i "uświęconych" tradycją wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie, stanowiących często wzorzec dla indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzi. Współczesne społeczeństwa "zauroczone" gwałtownym i błyskotliwym rozwojem cywilizacji technicznej, nastawione są przede wszystkim na innowację kulturową. Jej efekty są przedmiotem pożądania i aspiracji, przyczyną znacznego zróżnicowania społecznego i ekonomicznego świata. Postępujący rozwój cywilizacji technicznej wnosi niewątpliwie cenne, ułatwiające życie wartości, przyczyniając się jednocześnie do regresu i selekcji nie tylko nieprzydatnych już, ale również cennych społecznie wartości, które mają swe odniesienie w tradycji kulturowej narodów, regionów i różnych mniejszych społeczności i grup. To pozorne dobro wywołuje także zachwianie stabilnych tradycją, wewnętrznych i zewnętrznych funkcji rodzin i życia rodzinnego. W skrajnych przypadkach prowadzi do załamywania się świadomości wartości etycznych i etycznych zachowań. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Dowiedziono, że rodziny są najlepszymi nosicielami i "konserwatorami" tradycji własnych, regionalnych i narodowych. Proces socjalizacji kolejnych pokoleń polega na "wchodzeniu" w rodzinną i lokalną tradycję kulturową, w przekazywaną młodym przez starsze pokolenia wiedzę, doświadczenie i tradycję werbalnie i przez symbole stanowiące zrozumiały kod w określonym systemie kulturowym, w którym żyje i funkcjonuje każda rodzina. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Szynkiewicz: Rodzina. W: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. T. I. Praca zbiorowa pod red. M. Biernackiej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976
 2. I. Bukowska-Floreńska: Z etnograficznych badań nad rodziną w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. "Kroniki Miasta Zabrza" 1968, z. 2
 3. W. Mrozek: Rodzina górnicza. Przekształcenia społeczne w górnośląskim środowisku górniczym. Katowice 1965
 4. W. Korzeniowska: Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspektach zachodzących przemian (1815-1914). Opole 1993
 5. Padzik: Struktura społeczno-demograficzna i warunki mieszkaniowe ludności Rybnickiego Okręgu Węglowego. W: Problemy zagospodarowania infrastrukturalnego Rybnickiego Okręgu Węglowego, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych". Warszawa 1983
 6. L. Frąckiewicz: Przeobrażenia demograficzno-społeczne a warunki życia ludności Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W: Aglomeracja górnośląska, industrializacja i urbanizacja a warunki życia ludzi. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. Katowice 1982
 7. I. Bukowska-Floreńska: Problematyka badawcza hierarchii wartości wśród współczesnej rodzimej ludności śląskiej. W: Współczesne oblicze kultury ludowej na Śląsku. Praca zbiorowa pod red. B. Bazielich. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1385. Wrocław 1992
 8. System wartości w tradycji kulturowej w rodzinach śląskich. W: W trosce o rodziną. Praca zbiorowa pod red. W. Świątkiewicz. Katowice 1994
 9. I. Bukowska-Floreńska "Współczesna rodzina polska a tradycja kulturowa na przykładzie Górnego Śląska "Polityce Społecznej" 1994, nr 7
 10. I. Bukowska-Floreńska: Świadomość regionalnej tożsamości społeczno-kulturowej Ślązaków. W: Wspólnota i odrębność regionalna. Tom 1. Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludycznych kultury. Praca zbiorowa red. I. Bukowska-Floreńska, Rybnik 1994
 11. I. Bukowska-Floreńska: Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych Górnego Śląska. Katowice 1987
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu