BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak-Paradowska Bożena
Tytuł
Zmiany w realizacji funkcji ekonomicznej w rodzinach pracowniczych w okresie transformacji (uwarunkowania i skutki)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rodzina współczesna : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-1 1994, 1994, s. 143-152
Słowa kluczowe
Rodzina, Polityka socjalna, Ekonomia
Family, Social policy, Economics
Abstrakt
Przekształcenia systemu ekonomicznego w Polsce w kierunku gospodarki rynkowej zbiegły się z kryzysem ekonomicznym, wynikającym ze spadku efektywności systemu gospodarki centralnie planowanej i rozpadu społeczno-politycznego układu RWPG. Zmiany w zasadach kształtowania cen i dochodów ludności, kryzys finansów publicznych, nowe zasady uzyskiwania mieszkań, komercjalizacja usług społecznych, a przede wszystkim sytuacja na rynku pracy (bezrobocie) w sposób bezpośredni i pośredni oddziałują na warunki życia ludności. Nastąpił znaczący spadek poziomu życia, poszerzyła się sfera ubóstwa, bezrobocie wywarło negatywne skutki w materialnej i psychospołecznej sferze życia. Jednocześnie pogłębiło się zróżnicowanie dochodów ludności. Zachodzące procesy i zjawiska stworzyły nowe warunki funkcjonowania rodziny, która będąc instytucją społeczną ulega zmianom i przeobrażeniom wpływającym również na zmiany w makrostrukturach społecznych. Podstawą egzystencji większości rodzin w Polsce były i są dochody z pracy najemnej, czyli z tytułu zatrudnienia. W okresie transformacji wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się wprawdzie z 65,3% w 1988 roku do 51,2% w 1993 roku, jednak rodziny utrzymujące się z dochodów z tego źródła stanowią liczną grupę (zatrudnieni stanowią 69% ogółu pracujących - dane z lutego 1994 roku). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Graniewska, B. Kołaczek, J. Strzelecka: Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia. Warszawa 1992
  2. B. Balcerzak-Powadowska, D. Staszewska: Rodziny wielodzietne a bezrobocie. Warszawa 1992
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu