BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieriegud Jana (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polski rynek usług transportu samochodowego i kolejowego - bilans dziesięciolecia w Unii Europejskiej
Road and Rail Transport Market in Poland - the Balance of A Decade in the European Union
Źródło
Logistyka, 2015, nr 1, s. 8-12, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług transportowych, Transport kolejowy, Transport samochodowy, Analiza porównawcza
Transport market, Railway transport, Motor transport, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ciągu pierwszego dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej system transportowy Polski przeszedł istotne przemiany. Celem artykułu jest analiza dynamiki zmian podstawowych wskaźników, charakteryzujących ilościowy rozwój rynku usług transportu samochodowego i kolejowego w Polsce w latach 2004 - 2013. Przedstawiono także zmianę pozycji Polski na tle pozostałych krajów unijnych. Główną metodą analizy była analiza porównawcza, oparta o dane statystyczne publikowane przez GUS i Eurostat. Jak wykazała analiza, transport samochodowy zwiększył swoją przewagę nad transportem kolejowym. Pozytywną tendencją był szybki rozwój kolejowych przewozów intermodalnych.(abstrakt oryginalny)

In the first decade of Poland's membership in the EU the transport system has undergone significant changes. The aim of the paper is to analyse the dynamics of changes of basic indicators characterizing the quantitative development of road and rail transport in Poland in 2004 - 2013. The change of rank of Poland against other EU countries was presented. The main method of analysis was comparative analysis, based on the statistics published by the GUS and Eurostat. The analysis shows that road transport has increased its lead over rail. A positive trend was the rapid development of intermodal transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, Transport - wyniki działalności w 2013 r., Warszawa 2014.
  2. Burnewicz J., Polski rynek usług transportu samochodowego, [w:] Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, pod red. nauk. D. Rucińskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 163.
  3. Kordel Z., Transport samochodowy, [w:] Logistyka w Polsce. Raport 2013, praca zbiorowa pod red. I. Fechnera i G. Szyszki, ILiM, Poznań 2014, s. 69.
  4. European Union, EU transport infigures. Statistical pocketbook, 2006, 2009 i 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu