BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE
Transport Infrastructure Development in Poland after Entry Into the EU
Źródło
Logistyka, 2015, nr 1, s. 13-17, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, System transportowy, Rozwój transportu, Transport
Transport infrastructure, Transport system, Development of transport, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Specyficzne cechy infrastruktury transportu powodują, że w procesie jej rozwoju muszą być przestrzegane pewne zasady, które warunkują harmonijny rozwój systemów transportowych. W artykule przeanalizowano proces dotychczasowego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle wspomnianych zasad oraz efektów społeczno-gospodarczych tego rozwoju. Wykazano, że można znaleźć wiele pozytywnych tendencji, które przyniosły wyraźne efekty społeczno-gospodarcze. Niestety zachwianie równowagi gałęziowej i tym samym ograniczenie konkurencyjności gałęzi przyjaznych dla środowiska niekorzystnie wpływa na całą gospodarkę I wymaga szybkiej reakcji.(abstrakt oryginalny)

Specific features of the transport infrastructure caused, that in the process of its development must be respected certain rules, that determine the harmonious development of transport systems. The article analyzes the current process of development of transport infrastructure in Poland in the light of these principles, and socio-economic effects of this development. It has been shown, that it is possible to find many positive trends that have brought significant socio-economic effects. Unfortunately, the modal imbalance, which reduced the competitiveness of the environmental friendly modes of transport brings negative effects the whole economy and requires a rapid response.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe_w_Polsce (dostęp: 22.11.2014).
 2. Departament Regulacji Rynku Kolejowego, Wydział Analiz, http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/2127,Srednia-predkosc-handlowa-kolejowych-przewozow-towarowych-w-Polsce-I-polrocze-20.html (dostęp: 19.11.2014).
 3. Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 4. EU transport in figures 2014, Luxembourg 2014.
 5. Małyszko T., Nienormatywne przewozy drogowe w Polsce. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, http://szkolenia.zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-SZKOLENIA-173-314-7050.nienormatywyGdynia23-ll-12.pdf (dostęp: 10.10.2014).
 6. Najwyższa Izba Kontroli, http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-na-drogach.html (dostęp: 26.11.2014).
 7. Nowy terminal pasażerski T 2, http://www.airport.gdansk.pl/air-port/investments/new-terminal-t2(dostęp: 22.11.2014).
 8. Polskie lotniska 2014 - rozwój regionów, http://euro-dane.com.pl/lotniska-w-polsce-2014 (dostęp: 22.11.2014).
 9. Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2004 roku. Warszawa 2005.
 10. Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2013 roku, Warszawa 2014.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1446.
 12. Straty po powodzi sięgają 12 mld zł. Rządowi brakuje 9 mld zł. http://forsal.pl/artykuly/450167,straty_po_powodzi_siegaja_12_mld_zl_rzadowi_brakuje_9_mld_zl.html (dostęp: 19.11.2014).
 13. Transprojekt Gdańsk, http://www.tgd.pl/portfolio-18.html (dostęp: 19.11.2014).
 14. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area -Towards a compétitive and resource efficient transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011,COM(2011) 144 final.
 15. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu