BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia, 2002, s. 193-204, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Reklama, System emerytalny, Fundusze emerytalne
Advertising, Pension schemes, Pension funds
Abstrakt
Reklama stała się obecnie nieodzownym elementem działalności rynkowej każdego przedsiębiorstwa, działającego w warunkach konkurencji. Popularność reklamy, jako środka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem wynika z faktu, iż jest ona jedną z form masowej komunikacji, służącą do przekazywania informacji o produktach i usługach wszystkim, lub wybranym grupom nabywców. Reklama nie tylko informuje, lecz również kreuje obraz produktów, przedstawiający ich walory i korzyści, wynikające z ich użytkowania. Miarą sukcesu reklamy jest skuteczność osiągania celów, w postaci zwiększania wysokości sprzedaży, poprzez percepcję i utrwalanie przekazywanych treści w świadomości odbiorców marki produktu, wizerunku firmy i w efekcie wywoływanie pożądanych zachowań. W założeniach każda reklama powinna doprowadzić do wzrostu sprzedaży i poprawy wizerunku firmy. W praktyce jednak trudno jest przewidzieć jej skutki; zdarza się też, że pozytywne efekty artystyczne i estetyczne reklamy nie przekładają się na efekty ekonomiczne. Warto zatem badać wpływ reklamy na decyzje potencjalnych konsumentów. W 1999 roku miała miejsce jedna z największych kampanii reklamowych w polskich mediach - reklama Otwartych Funduszy Emerytalnych, realizowana w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Sytuacja ta stwarza okazję do zbadania i porównania skuteczności reklamy różnych Funduszy. Celem artykułu jest próba oceny wpływu reklamy telewizyjnej na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego, przeprowadzona w oparciu o wybrane wyniki badań zawarte w źródłach wtórnych i własnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Kostrzyński: Zareklamować fundusz, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 4
  2. P. Andrzejewski, M. Remisiewicz: Wybór przyszłości, "Wprost" nr 20
  3. J. Kall: Reklama, PWE S.A., Warszawa 1998
  4. B. Piwowar: Kto ogląda reklamy telewizyjne, "Aida Media" 1988, nr 8
  5. J. Sielicki: Polacy o emeryturze, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu