BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wassilew Aleksander Z. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kultura społeczeństwa sieci
The Culture of the Web Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 640-648, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Kultura, Społeczeństwo, Portale internetowe
Culture, Society, Web portals
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczeństwo Sieci - składające się z niezależnych, autonomicznych jednostek - jest zjawiskiem jeszcze młodym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym. Nie jest strukturą stałą ani homogeniczną, jest bardziej glokalne niż globalne. Narzędzia do jego analizy często nie nadążają za przemianami, którym ulega. Wpływ Sieci na przemiany kultury jest analizowany w różnych aspektach. W niniejszym referacie ograniczam się do pięciu wymiarów modelu proponowanego przez Hofstede, czasami je lekko modyfikując bądź stosując odmienną interpretację - w celu zbadania, w jaki sposób "usieciowienie" wpływa na zmiany w społeczeństwie sieci.

The Web society consists of autonomous individuals. Their behavior is extremely individualistic, even if they take part in collective actions. There is not clear boundary between private and public. The sacral space disappears. There is a flat hierarchy. The Web is more masculine with clear role even if it is easy to switch between them. Generally there is weak uncertainty avoidance and very short term orientation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbrook R.: Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, MUZA, Warszawa 2009.
 2. Burke J.: The Pinball Effect: How Renaissance Water Gardens Made the Carburetor Possible and Other Journeys Through Knowledge, Little Brown & Co (Pap) 1997.
 3. Chambers D.: New Social Ties. Contemporary Connections in a Fragmented Society, Palgrave Macmilan, New York 2006.
 4. De Kerckhove D.: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa otwartego, Mikom, Warszawa 2001.
 5. Gergen K.J.: Nasycone Ja, PWN, Warszawa 2009.
 6. Giddens A.: Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 7. Hall E.T: Taniec życia: inny wymiar czasu, MUZA, Warszawa 1999.
 8. Hofstede J.G., Pedersen P.B., Hofstede G.H.: Exploring Culture: Exercises, Stories, and Synthetic Cultures, Intercultural Press, Yarmouth, Maine 2002.
 9. Marody M.: Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa, w: N. Elias: Społeczeństwo jednostek, PWN, Warszawa 2008.
 10. Morbitzer J.: Postmodernistyczne koncepcje Internetu, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/morbitz1.pdf.
 11. Riva G., Galimberti C.: Computer-Mediated Communication: Identity and Social Interaction in an Electronic Environment, "Genetic, Social and General Psychology Monographs" 1998, 124, 434-464.
 12. Sennnet R.: Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. MUZA, Warszawa 2006.
 13. Sennet R.: Upadek człowieka publicznego, MUZA, Warszawa 2009.
 14. Thompson B.J.: Media i nowoczesność, Rebis, Poznań 2001.
 15. Urry J.: Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu