BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguski Jan (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Staliś Teresa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
15 lat biblioteki WSM w Warszawie
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 2 (3), s. 293-300
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Biblioteki
Higher education, Libraries
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
Abstrakt
W ciągu 15 lat funkcjonowania biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie wrosła w krajobraz miejscowego środowiska akademickiego, stając się jego nieodłącznym elementem. Dokumentem kreującym jej aktualną działalność jest Strategia rozwoju biblioteki przyjęta do realizacji i zatwierdzona przez Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ważnym elementem strategii jest misja, która głosi, że najwyższym przesłaniem biblioteki WSM jest przyrost wartości intelektualnych czytelników oraz wizja, która stwierdza, iż dążyć ona będzie do wykreowania obrazu biblioteki jako miejsca gromadzenia i udostępniania wiedzy interdyscyplinarnej, w którym zachodzić będzie permanentny proces interaktywnego uczenia się. Z myślą o realizacji wizji i misji dyrekcja podejmuje działania na rzecz przekształcania biblioteki w nowoczesną instytucję zajmującą się nie tylko gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem wiedzy i informacji, ale także pobudzaniem jej pracowników i użytkowników do twórczego myślenia, którego efektem będą nowe pomysły i inspiracje. Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie spełnia wszystkie kryteria nowoczesnej jednostki naukowej. Umiejętnie łączy tradycyjne metody pracy z innowacyjnymi technologiami. Jej dalszy, dynamiczny rozwój zależeć będzie w dużej mierze od bliskiej współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kronika biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Tom 1, Warszawa 2009.
  2. J. Boguski, T. Staliś, Literatura prawnicza w zbiorach biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, [w:] "Studia Prawnicze i Administracyjne" 2011, nr 1, s. 204-205.
  3. J. Boguski, T. Staliś, Wpływ literatury na jakość prac dyplomowych studentów, [w:] "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", 2011, nr 1, s. 127-128.
  4. Vademecum studenta WSM cz. I: Biblioteka, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
  5. E. Korpikiewicz, O bazach elektronicznych w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, [w:] "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2007, nr 1.
  6. T. Staliś, J. Boguski, Bibliografia publikacji pracowników akademickich WSM za lata 2005- 2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu