BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Piwowarski Mateusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Metoda redukcji wymiarów oceny jakości serwisów internetowych
Method of Criteria Reduction in the Websites Quality Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 649-657, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Serwis internetowy, Jakość
Website, Quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy sformułowano ogólny zarys metodyki wspomagającej wiarygodny dobór kryteriów istotnych przy ocenie serwisów jednego typu. W niniejszym artykule poszerzono przygotowany wcześniej zarys metodyki o badania korelacji między opiniami użytkowników na temat całości serwisu internetowego i ocenami jego poszczególnych wymiarów jakości. Badania przeprowadzono na przykładzie wskaźników jakości modelu eQual i portali informacyjnych. Analiza ta miała dać odpowiedź na pytania: które z kryteriów jakości eQual są najbardziej związane z ogólnym wrażeniem wywoływanym na użytkowniku przez serwis internetowy? oraz w jaki sposób na przewidywaną końcową ocenę serwisu wpływa eliminacja najmniej istotnych kryteriów jakości? Podkreślić należy, że opracowany zarys procedury ma wspomagać proces doboru kryteriów, a jej wyniki mają być dla eksperta tylko pewnego rodzaju sugestią pomagającą w wyborze wskaźników jakości.(fragment tekstu)

The article is dealing with the selection of criteria which are essential at the websites quality evaluation. Ranking of criteria was generated with using statistical tools. This ranking is taking into account the degree, in which every of criteria is explaining the complete evaluation to the quality of portals. In next step the criteria were being removed and an influence of this working on the correctness of the evaluation was being examined. The ranking gained with using statistics was compared with the ranking of criteria formulated by users. Conclusions concerning conducted examinations are finishing the article(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn T., Ryu S., Han I.: The impact of Web quality and playfulness on user acceptance of online retailing, "Information & Management" 2007, no. 44.
 2. Barnes S.J., Vidgen R.T.: Data triangulation and web quality metrics: A case study in e-government, "Information & Management" 2006, no. 43.
 3. Barnes S.J., Vidgen R.T.: The eQual Approach to the Assessment of E-Commerce Quality: A Longitudinal Study of Internet Bookstores, w: Suh W.: Web Engineering: Principles and Techniques, Idea Group Publishing 2005.
 4. Barnes S.J., Vidgen R.T.: WebQual: An Exploration of Web Site Quality, Proceedings of the Eighth European Conference on Information Systems, 2000.
 5. http://news.netcraft.com/archives/2011/02/15/february-2011-web-server-survey.html
 6. Internetowy podręcznik statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
 7. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Malhotra A.: E-S-QUAL A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality, "Journal of Service Research" 2005, vol. 7, no. 10.
 8. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, UKE, http://www.uke.gov.pl/_gAllery/32/77/32772/Raport_rynek_telekomunikacyjny_20 09_zm.pdf
 9. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., https://www.uke.gov.pl/_gAllery/25 /89/25897/ Rynek_telekomunikacyjny_w_Polsce_2009_KI.pdf
 10. Waheed T. i in.: Measuring performance in precision agriculture: CART-A decision tree approach, "Agricultural Water Management" 2006, no. 84.
 11. Weiss S.M., Zhang T.: Performance Analysis and Evaluation, w: Nong Y.: The Handbook od Data Mining. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2003.
 12. Ziemba P., Budziński R.: Dobór kryteriów dla oceny serwisów informacyjnych w portalach internetowych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 37.
 13. Ziemba P., Budziński R.: Ontologies in integration of websites evaluation methods, w: Jałowiecki P., Orłowski A.: Information Systems In Management VI, WULS Press, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu