BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butkiewicz-Schodowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
The Importance of Knowledge in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, nr 9, s. 9-16, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Społeczeństwo informacyjne
Knowledge, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przybliżenie znaczenia wiedzy jako dominującego zasobu w przedsiębiorstwie. Wzrost dostępności informacji, a zwłaszcza ich wpływ na niezbędność selekcji z punktu widzenia ich wartości, powoduje konieczność przetwarzania ich w wiedzę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa. Celem organizacji staje się pozyskiwanie i tworzenie zasobu, który umożliwi zajęcie przez nie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku.(abstrakt autora)

In this article, it was the subject of perception of knowledge as a fundamental resource in the enterprise by knowing its essence, features and importance in the information society, resulting from social and economic changes. It also presented the results of companies in Poland, using an exchange of information between employees in the years 2008-2010. Suggest an increased awareness of enterprises in terms of benefits it brings better information and "sharing" knowledge of the functioning of the organization, as well as its impact on the competitive position on the market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 3. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 4. Dziedzictwo Druckera - znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w  przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2006.
 6. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa 2013.
 7. http://www.stat.gov.pl/bdl (12.02.2014).
 8. Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych - nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Difin, Warszawa 2013.
 9. Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010.
 10. Sokół A., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2012.
 12. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 14. Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu