BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gluchman Vasil
Tytuł
Intersubjektivita a zodpovednosť v slovenskej evanjelickej etike
Intersubject and Subject of the Slovak Evangelic Ethics
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 225-240, bibliogr. 12 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Protestantyzm, Etyka, Teologia, Ewangelicyzm
Protestantism, Ethics, Theology, Evangelicalism
Uwagi
summ
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
The article presents the issue of theological subcjectivity in the Slovak evangelic ethics. Author describes dimenssions the subjectivity and intersubject of the Protestant theology and shows the most important distinctions between Roman Catholic theory and Protestant point of view.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chalupka, J.: Kázně nedělnj a swátečné I. Pešť 1846.
 2. Chalupka, J.: Kázně nedělnj a swátečné II. Pešť 1847.
 3. Kišš, I.: Idea osobného Boha a morálka. In: Tvorba T, 1992, r. 2, č. 3, s. 12 - 14.
 4. Kišš, I.: Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana. Etické problémy 5. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2002.
 5. Kišš, I.: Lutherovo učenie o dvoch ríšach ako pomoc pre našu orientáciu dnes. In: Křesťanská revue, 1983, r. 50, č. 8, s. 176 - 185.
 6. Kišš, I.: Relevancia Lutherovej etiky pre súčasnú situáciu v ČSFR. In: Cirkevné listy, 1991a, r. 104, č. 2, s. 21 - 24.
 7. Kišš, I.: Sociálna etika. Bratislava, UK 2006.
 8. Kišš, I.: Späť k Lutherovi. In: Křesťanská revue, 1979, r. 46, č. 9 - 10, s. 216 - 226.
 9. Kišš, I.: Úlohy cirkvi a kresťanov pri záchrane sveta pred ekologickou katastrofou. In: Křesťanská revue, 1991b, r. 58, č. 3, s. 54 - 62.
 10. Kišš, I.: Zodpovednosť kresťana za svet. In: Cirkevné listy, 1991c, r. 104, č. 7, s. 108 - 109.
 11. Záborský, J.: Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku církevního příležitosti I. Viedeň 1853a.
 12. Záborský, J.: Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku církevního příležitosti II. Viedeň 1853b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu