BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł
Tytuł
Aktuálne bioetické kontroverzie: eutanázia, trest smrti, interrupcia, in vitro, klonovanie a iné
Controversy of Modern Bioethics: Euthanasia, Capital Punishment, Abortion, In Vitro, Human Cloning and Others
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 241-254
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Bioetyka, Aborcja, Etyka
Bioethics, Abortion, Ethics
Uwagi
summ
Abstrakt
Bioethics is a relatively young discipline, therefore its scope is not exactly specified. The etymological origin of the term implies that bioethics is simply ethics of life ("bios" in Ancient Greek is "life"). The article is an attempt to draw briefly the most important contemporary bioethical controversies, though not always the most difficult ones. I have chosen issues that are the subjects of public debate in the media as a result of the fact that they should be regulated by law. Bioethicians express wide interest in the problems concerning the beginning and the end of human life, in particular: abortion, euthanasia, death penalty, futile treatment, in vitro fertilization, prenatal examinations, cloning, transplantation, and others.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Szawarski, Bioetyka, "Problemy" 1986, nr 4, s. 22.
 2. J. Jaroń, heslo: Bioetyka, [in:] S.Jedynak (red.) Słownik etyczny, Lublin 1990, s. 27 a ďalšie
 3. W. Tulibacki, Etyka i nauki biologiczne, Olsztyn 1994, s. 113.
 4. J. Jaroń, Bioetyka - ekofilozofia - wizje przyszłości, Warszawa 2003, s. 323.
 5. K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna: filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa 2001, s. 7.
 6. R. A. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 1997;
 7. C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959;
 8. M. Horoszewicz, Kościół rzymski i kara śmierci, [in:] "Człowiek i Światopogląd" 1983, nr 7-9.
 9. R. Otowicz, Etyka Ŝycia: bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki Ŝycia poczętego, Kraków 1998.
 10. J. Kis, Aborcja? Argumenty za i przeciw, Warszawa 1993;
 11. H. J. Morowitz, J.S. Trefil, Jak powstaje człowiek. Nauka i spór o aborcję, Warszawa 1995.
 12. J. M. Waraut "MoŜliwe, lecz zakazane: o powinnościach prawa" Warszawa 1996 s. 87
 13. N. Aumonier, B. Beignier, Ph. Letellier, Eutanazja, Warszawa 2003, s.56 a ďalej.
 14. B. Wolniewicz, Eutanazja i biolatria, "Znak" nr 7 2001, s. 98 a ďalej.
 15. R. Fenigsen Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1997 s. 119.
 16. T. Reroń, Samobójstwo w ocenie moralności chrześcijańskiej, in: śycie - dar nienaruszony, red. A. Młotek, T. Reroń, Wrocław 1995, s. 215.
 17. A. Muszala, Sztuczne zapłodnienie, in: Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszali, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, s. 535.
 18. S. Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 1995, s. 114.
 19. M. Gamski, Granice etyczne eksperymentu klinicznego, in: Refleksje nad etyką lekarską, red. K. Osińkiej, Warszawa 1990, s. 75.
 20. L. R. Kass, Mądrość oburzenia. Dlaczego powinniśmy zakazać klonowania człowieka, in: Klonowanie człowieka: fantazje - zagroŜenia - nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin 1999, s. 155 a ďalšie.
 21. Kapelańska, Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa międzynarodowego i porównawczego, Toruń 2006.
 22. J. M. Nash, The Benefits and Dangers od Cloning, in: Cloning: For and Against, red. M. L. Rantala, A. J. Milgram, Chicago 1999, s. 97 a ďalšie.
 23. D. Ślęczek-Czakon, Argument równi pochyłej w bioetyce. spór o granice ryzyka w działaniu, in: Etyka wobec problemów współczesnego świata, red. H. Promieńskiej, Katowice 2003, s. 147 a ďalšie.
 24. J. Bogusz, Przeszczepianie nerki ze zwłok czy od Ŝyjącego dawcy?, Etyka i deontologia lekarska, pod red. T. Kielanowskiego, Warszawa 1985, s. 89.
 25. S. Olejnik, W kręgu moralności chrześcijańskiej, Warszawa 1985, s. 197.
 26. J. Wróbel, Człowiek i medycyna. Teologiczno -moralne podstawy ingerencji medycyny, Kraków 1999, s. 195.
 27. F. Kampka Społeczne konsekwencje wprowadzenia ustawy trans plantacyjnej. Prognoza, in: Etyczne aspekty transplantacji narządów, Sympozja 14, Opole 1996 s. 219 s ďalšie.
 28. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003. O negatívnom vzťahu k transplantácii medzi poľskými lekármi: J. Michalak, Części zamienne, "Wprost" nr 17, 25 kwietnia 1999.
 29. A. Szczęsna, Wokół medycznej definicji śmierci, in: Umierać bez lęku: wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszki i K. Szewczyka, Warszawa 1996, s. 77.
 30. H. P. Dunn, Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, Tarnów 1997, s. 48 s ďalšie.
 31. E. Jouk Older Tomato faces been from British shop, New Scientis", nr 6, 1994, s. 9
 32. J. Jaroń, Bioetyka - ekofilozofia - wizje przyszłości, Warszawa 2003, s. 323 a ďalšie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu