BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Obszary wykorzystania e-biznesu w logistyce
E-Business Application Areas in Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 683-690, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Logistyka, Procesy logistyczne
e-business, Logistics, Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każda działalność gospodarcza jest ściśle związana z procesami fizycznego przemieszczania różnego rodzaju dóbr. W gospodarce ma miejsce stały przepływ dóbr, począwszy od źródeł ich pozyskania aż do finalnych odbiorców. Dobra przechodzą przez różne fazy i etapy transformacji ilościowej i jakościowej, transportu, magazynowania, co wymaga określonego czasu, oraz przemieszczane są między dostawcami a odbiorcami z różną częstotliwością pod wpływem oddziaływania czynników ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. W latach 80. i 90. XX wieku wiele czynników zewnętrznych sprawiło, że firmy rozszerzyły swoje spojrzenie na procesy logistyczne w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie organizacje uczestniczące w dostarczaniu końcowemu klientowi właściwego produktu, po właściwym koszcie, we właściwym czasie, we właściwym stanie i we właściwej ilości. W miarę rozwoju tej koncepcji zaczęto ją określać mianem łańcucha logistycznego lub łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw jest terminem stosunkowo nowym i jeszcze niezdefiniowanym jednoznacznie. Internalizacja i globalizacja działalności gospodarczej wprowadzają dodatkowe określenia dla łańcuchów logistycznych i łańcuchów dostaw, np. międzynarodowy lub globalny łańcuch, a podejście sieciowe wprowadza termin: łańcuch dostaw jako sieć.(fragment tekstu)

The efficiency of logistic activities in delivery chains is heavily influenced by the coordination and integration of numerous parties' activities. Fast and efficient exchange of information between the components of the chain via modern electronic communication units, followed by the implementation of the modern information management systems, increases the competitive advantage of the company on the market and makes the increase in customer service quality possible.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wyd. Onepress, Warszawa 2007.
  2. Cellary W., Strykowski S., Remesz L., Toboła M.: Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej, PWE, Warszawa 2002.
  3. Kempny D.: Obsługa logistyczna, Wyd. AE, Katowice 2008.
  4. Kiperska-Moroń D.: Funkcjonowanie i pomiar łańcucha dostaw, Wyd. AE, Katowice 2007.
  5. Kiperska-Moroń D., Krzyżniak S. (red.): Logistyka, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
  6. Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia, Wyd. AE, Katowice 2005.
  7. Na czym polega automatyzacja zarządzania łańcuchem dostaw, www.cisco.com
  8. Witkowski J.: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wyd. AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu