BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Elektroniczne urządzania wspomagające optymalizacje procesów logistycznych w dobie społeczeństwa informacyjnego
Electronic Tools Facilitating Optimization of Logistic Operations in the Age of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 701-708, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Logistyka, Optymalizacja
Information society, Logistics, Optimalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obserwując zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, trudno nie dostrzec zwiększającej się roli informacji. Stanowi ona podstawę współczesnego świata. Co więcej, obecna rzeczywistość to rzeczywistość zdominowana przez informację. To rzeczywistość, w której informacja obok pracy, ziemi i kapitału jest jednym z podstawowych zasobów ekonomicznych. Może z powodzeniem zastąpić fizycznie istniejące dobra, przez co znacząco podnosi elastyczność działania. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że efektywne funkcjonowanie współcześnie występujących w biznesie jednostek organizacyjnych (takich jak np. przedsiębiorstwo lub łańcuch dostaw) wymaga posiadania nie tylko informacji (jako takiej - charakteryzującej się pewnym zbiorem cech), ale również zapewnienie jej skoordynowanego, intensywnego, w pewnym zakresie swobodnego przepływu. Tylko takie działanie umożliwi uzyskiwanie oczekiwanych efektów - ciągłego, zsynchronizowanego przepływu dóbr (pod pojęciem ciągłości należy w tym przypadku rozumieć całkowity brak przestojów, zakłóceń i niepotrzebnych spiętrzeń zapasów)(fragment tekstu)

The article presents typical features of RFID as an example of electronic tools facilitating logistic operations in the age of information society. The RFID technology is used among others in the implementation of Just-in-Time strategy. This paper focuses on the analysis of case studies described in pertinent literature (both Polish and foreign). The author formulates a question which is answered in the findings. What is more, the final conclusions suggest that the research shall be continued in the field of the implementation of such tools in business.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angryk R.: Systemy informatyczne i e-gospodarka, w: E.Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski (red.): Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005.
  2. Boyd D.T., Kronk L., Skinner R.: The effects of just-in-time systems on financial accounting metrics, in: Industrial Management & Data Systems, vol. 102, iss. 3.
  3. Casey M.: Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informację Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
  4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  5. Dalci I., Tanis V.N.: The Effect and Implementation of Just- In-Time System from a Cost Accounting, w: "Review of Social, Economic& Business Studies", vol. 3/4.
  6. Długosz J.: Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach, w: M. Ciesielski (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
  7. Harrison A., van Hoek R.: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
  8. Szewczyk A.: Społeczeństwo informacyjne - nowa jakość życia społecznego, w A. Szewczyk (red.): Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
  9. Tony G., Ramajani D., Sriskandarajah Ch.: The Impact of RFID on Supply Chain Performance, http://somweb.utdallas.edu/centers/c4isn/documents/c4isn-Impact- RFID-SC-Perform.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu